Los cofrades, un ejemplo de amor y caridad

A Xunta de Cofradías da Semana Santa de Viveiro entrega 1.000 euros a Cáritas

A Xunta de Cofradías da Semana Santa de Viveiro fixo entrega ó Presidente de Cáritas de 1.000 euros. Parte do diñeiro foi recadado no Certame de Bandas do Programa de Difusión relixioso Cultural (Adral), que organiza dita Xunta e o resto ata completar o total fíxose por acordo unánime das Cofradías de fondos propios da Xunta de Confrarías.

Con isto queremos sinalar que a maiores de asumir os múltiples gastos comúns que a Semana Santa implica non queremos esquecernos que noso deber como Organización Cristiá e xa que logo como membros responsables e consecuentes de devandita Organización, debemos implicarnos nas necesidades de Caridade que nos tempos de hoxe, sabemos que existen”, asegura Mª Carmen López Gómez, portavoz da Semana Santa Viveiro.

As confrarías colaboran así, nalgunha medida, con estes fins e o desexo é que ese espírito de solidariedade creza na medida das posibilidades que cada unha teña. “Os cofrades queremos transmitir o sentimento de AMOR e CARIDADE”.