A ledicia do amor na familia: retos e liñas mestras na aula de Relixión

Amoris laetitia es la segunda exhortación apostólica postsinodal del papa Francisco

Xornadas de formación para o profesorado de Relixión de Galicia

Os relatores destas Xornadas serán, por unha banda, o Excmo. e Rvdmo. Sr. D. Manuel Sánchez Monge, bispo de Santander; e D. Eduardo Navarro Remis, director provincial en Madrid da Fundación Desarrollo y Persona.

O fin principal desta actividade será analizar a exhortación apostólica do papa Francisco Amoris Laetitia, nas súas claves principais, que afectan, sobre todo, á persoa, á familia e á escola.
 

Entidade convocante
Instituto Teolóxico Compostelán
Sección de Formación do Profesorado de Relixión Católica de Galicia
Praza da Inmaculada, 5, 15780, Santiago de Compostela
981 58 12 25 - Fax 981 57 73 78

Denominación da actividade: A ledicia do amor na familia: retos e iñas mestras na aula de Relixión

Horario: 4 de marzo, de 9:15 a 20:15 horas
9:15h.- Acollida dos asistentes e presentación das Xornadas
9:30h.- Relatorio: 'Análise da exhoratación apostólica 'Amoris Laetitia'
11:30h.- Descanso
12:99.- Relatorio: 'Novidades e aportacións da exortación papal'
14:00h.- Xantar
16:00h.- Relatorio: 'Temática concreta e propostas de traballo na aula'
18:00h.- Descanso
18:15h.- Relatorio: 'A aplicación familiar e persoal da exhortación apostólica 'Amoris Laetitia'
19:15h.- Avaliación
20:15h.- Fin das Xornadas

Lugar: Domus Ecclesiae, rúa Miramar s/n, 15401, Ferrol (A Coruña), 981 35 32 95 - Fax 981 35 14 33

Valoración en horas da formación
- Fase formativa: 7 horas
- Fase de avaliación: 1 hora

Inscrición: Enviando un email a capeans@edu.xunta.es, indicando, obrigatoriamente, os seguintes datos: títula da actividade, datos persoais (nome completo e DNI) e datos profesionais (centro de destino, concello, provincia e diocese). Todos os correos recibidos serán contestados validando dita inscrición. Como data límite establécese o día 1 de marzo.

Máis información na delegación diocesana de Ensinanza. Preme aquí