Delegación de Pastoral de la Salud

Delegado
D. José Luis Fernández Fernández (Médico)

Domus Ecclesiae, Miramar s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
981 353 295 | 981 353 200 | 686 998 685
psalud@mondonedoferrol.org
Twitter: @pastoralsaudemf

La Pastoral de la Salud es una sección de la Delegación de Desarrollo Humano Integral (DHI)

 

· Xuntos na mesma barca

Unha iniciativa dos responsables dos Servicios Relixiosos nos hospitais da nosa diocese e da delegación de Pastoral da Saúde

"Démonos conta de que estabamos na mesma barca, todos fráxiles e desorientados; pero, ó mesmo tempo, importantes e necesarios, todos chamados a remar xuntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente"

Estas palabras pronunciadas polo papa Francisco antes da bendición Urbi et Orbi extraordinaria do pasado 27 de marzo, resoaron con especial lucidez e intensidade, naquela chuviosa tarde, nunha Plaza de San Pedro físicamente baleira pero con millóns de  almas unidas e fortalecidas na fe, confiadas na esperanza e comprometidas na caridade.

As imaxes desa xornada, os xestos e palabras do papa Francisco, percorreron o mundo e sacudiron os corazóns ata o punto de facernos máis conscientes e partícipes da universalidade da Igrexa, así como da súa indudable tarefa e imprescindible necesidade.

Á luz deste momento de gracia e con motivo da grave situación que estamos a vivir; desde a delegación de Pastoral da Saúde da nosa diocese, respostando á iniciativa sempre creativa e xenerosa dos responsables da asistencia relixiosa nos hospitais decidimos poñer os teléfonos dos mesmos a disposición dos enfermos, familiares, persoal deses centros sanitarios e fieis en xeral, ofrecendo o seu servizo, tamén desta maneira, nun xesto máis de cercanía e acompañamento en tan difíciles momentos.Non pode faltar nesta dura travesía a Palabra de Deus; que nos fala persoalmente, que nos inspira e nos alumea, afianzando o noso camiñar, aínda no medio da tormenta. Por iso, tamén poñemos a disposición de quen nolo pida o libriño “A Boa Noticia de cada día” coas lecturas do Evanxeo de cada xornada, animando a tódolos que o desexen a acollelo e compartilo.

Así, xunto coas nosas oracións e celebracións, tamén achegamos esa presencia sanadora que vén de Cristo, sempre dispostos a escoitar, axudar, consolar e transmitir esperanza.

Que Deus nos bendiga e a Santísima Virxe, saúde dos enfermos e consolo dos aflixidos nos garde.

Remando xuntos coma sempre…
Sentíndonos moi preto…
Escoitamos e compartimos a Palabra

Acompañado por esta oración que é un fragmento da que rezou o papa ese 27 de marzo, antes da bendición Urbi et Orbi:

Señor, bendice ó mundo, dalle a saúde ós corpos e consola os corazóns. Pídesnos que non sintamos temor. Pero a nosa fe é débil e temos medo. Mais Ti, Señor, non nos abandones a mercé da tormenta. Repites de novo:” Non teñades medo” (Mt 28,5). E nós, xunto a Pedro, “descargamos en ti toda a nosa anguria, porque Ti coidas de nós” (cf. 1P 5,7) [Papa Francisco, oración e bendición Urbi et Orbi do 27 de marzo de 2020]
 

Teléfonos de contacto

Aquí tés os teléfonos para chamar cando sintas a necesidade, cando teñas ganas, cando te sintas só, cando queiras contar algo, cando precises algunha cousa na que che poidamos axudar…conta connosco,  porque sempre hai alguén que está disposto para escoitarte e falar contigo…

Responsables da asistencia relixiosa na zona dos hospitais de Ferrol
· Busca do Servicio Relixioso: 460734
· Ana María: 680 420 971
· José Eduardo: 603 292 779
· Victor Manuel: 695 629 576
· Xosé Francisco: 629 865 780
· Sor María Jesús: 609 022 059

Responsables da asistencia relixiosa na zona do Hospital Público da Mariña
· Xosé Anxo: 619 312 227
· Xefi: 644 815 760

Facilitámosche o Evanxeo de cada día, só tes que pedilo…

Que Deus vos bendiga e vos garde!

Delegación de Pastoral da Saúde
 


· NOTA CURSIÑO REXIONAL ABRIL 2020

En relación coa celebración do XLII Cursiño Rexional da Pastoral da Saúde "Acompañar na Soidade", polos motivos que todos coñecedes, en relación coa pandemia de COVID 19, queda pendente de restablecer o programa e as datas cando a situación volte á normalidade e as circunstancias o permitan. De todo isto informaremos debidamente e con tempo suficiente. Moitas gracias!

 

· Comunicando esperanza: vídeo del delegado diocesano de Pastoral de la Salud

 

· jORNADA mUNDIAL DEL ENFERMO-PASCUA DEL ENFERMO 2020

“Acompañar en la soledad” es el lema de la Jornada Mundial del Enfermo 2020. El departamento de Pastoral de la Salud, dentro de la Comisión Episcopal de Pastoral, ha editado los materiales para esta Campaña que en España tiene dos momentos: el 11 de febrero, festividad de Nuestra Señora de Lourdes, es el Día del Enfermo, de carácter mundial. La Iglesia en España celebra el 17 de mayo la Pascua del Enfermo.

El Dicasterio para la Promoción Humana Integral de la Persona nos propone como tema para la Jornada Mundial del Enfermo del 11 de febrero: «Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré» (Mt 11, 28).

En España, acogiendo este tema, «nos proponemos fijarnos en una de las causas de ese cansancio que piden ser aliviadas: la soledad. Con sólo echar una vista a los datos de la soledad nos damos cuenta que tiene las dimensiones de una auténtica epidemia. Según el Instituto Nacional de Estadística, se estima que en España hay 4,7 millones de hogares unipersonales. Dos millones de personas mayores de 65 años viven solas. Más de 850.00 mayores de 80 años viven solos y muchos presentan problemas de movilidad. Solo estas cifras son un dato preocupante. Si además sumamos, entre otras formas de soledad, la de quienes están ingresados en los hospitales o la de las familias con miembros con una enfermedad mental grave, por ejemplo, descubrimos lo acuciante de reflexionar para buscar el modo de aliviar tanta soledad», se explica en la presentación de los materiales.
 

· JORNADA MUNDIAL DEL ENFERMO 2020: CARTA DEL DELEGADO - “VIDE A MIN TÓDOLOS QUE ESTADES CANSOS E ANGUSTIADOS, E EU ALIVIAREIVOS” (MT 11,28)

Con esta claridade e contundencia manifesta Xesús a súa misión sanadora e salvadora, poñendo especial atención naqueles máis febles, predilectos no Novo Reino que está a proclamar. Son pois estas palabras as escollidas polo Papa Francisco como mensaxe da Igrexa na Xornada Mundial do Enfermo do presente ano, e tamén na Pascua do Enfermo que celebramos no noso país.

A Conferencia Episcopal Española, a través do departamento de Pastoral da Saúde quere concretar esta celebración cunha chamada á reflexión sobre un dos problemas de magnitude   e impacto crecentes: a soidade.

· É a soidade non procurada, a soidade que invade ó enfermo cando no seu camiño se enfronta a unha doenza , e vese obrigado a replantexar certezas, inquedanzas e proxectos.

· É a soidade dos anciáns que van experimentando perdas a nivel tanto persoal como social, e moitas veces acaban illados ou “descartados” nun mundo que pouco valora e nada aprecia o legado sabio e vivo da súa memoria.

· É a soidade dos que transitan ás beiras do camiño, os escravos das pobrezas, as  vítimas da indiferenza, e que en moitas ocasións se ven privados incluso da súa dignidade.

· É tamén esa soidade extraña de tantos que, no medio dunha sociedade hipercomunicada e aparentemente ben relacionada, experimentan as miserias do individualismo que promete triunfos onde só pode haber premios efímeros.

No medio desta realidade, propónsenos un lema que leva implícito un deber para nós os cristiáns: “Acompañar na soidade”. A todos se nos pide que, sendo conscientes da nosa fraxilidade, sexamos tamén conscientes da nosa capacidade para ser bos compañeiros de viaxe,  xenerosos e comprometidos samaritanos de amor, en prol dos feridos, cansos e angustiados.

Retomando a mensaxe do Papa para esta Xornada Mundial do Enfermo, poñemos a mirada en Xesús, que se fixo humanidade, compartindo a experiencia humana do sufrimento e da soidade, para rescatarnos a todos dos nosos padecementos, ofréndonos a saúde integral e a salvación definitiva. Nese “vide a min” setímonos todos interpelados e acollidos, porque todos somos febles e vulnerables. Nese “ angustiados e cansos” todos nos sentimos identificados, porque de calquera xeito e en tantos momentos da vida nos vemos aflixidos. Nese “ eu aliviareivos ” descubrimos o amor misericordioso de Deus que non nos deixa sós nin pasa de largo, entregándose na Persoa do seu Fillo Xesucristo que nos vai acompañar sempre, enchendo  o profundo baleiro que tantas veces experimentamos.

Diríxese o Papa a tódolos enfermos para lembrarlles a presenza sanadora de Cristo, o Bo Samaritano, na Igrexa- Comunidade que se fai casa e fogar onde se  atopa alivio, acougo , consolo e esperanza. Aos axentes sanitarios recórdalles a sacralidade da vida e a súa inviolabilidade,  apuntando de novo a obriga de que sexa acollida, tutelada, respetada e servida desde que xorde ata que remata.

Incide no aspecto máis humano e humanizador do profesional sanitario, chamando a  resituar á “persoa que padece a enfermidade” por diante da “ enfermidade que padece a persoa”,  e poñendo en valor a arte do coidado.

Non esquece tampouco a tantos irmáns enfermos que viven na pobreza, sen  posibilidade de acceder  aos tratamentos adecuados para os seus males. Cunha apelación directa aos responsables dos Gobernos e das institucións sanitarias competentes, solicita de todos o común esforzo pola xustiza social e a solidaridade.

O día 11 de febreiro, festividade da Nosa Señora de Lourdes, celebramos a Xornada Mundial do Enfermo, e iniciamos dalgunha maneira un “tempo especial” na Igrexa que rematará coa Pascua do Enfermo , no VI domingo de Pascua, o vindeiro 17 de maio. É pois un tempo no que estamos chamados a acoller e interpretar de modo especial a mensaxe  e os xestos de Xesús acercándose ós enfermos. Tempo de recoñecer e experimentar a presenza sanadora do Fillo de Deus, para levar a cabo accións concretas en favor dos irmáns que precisan da nosa axuda.

Deste xeito será especialmente importante a participación dos enfermos e das súas familias na celebración destas xornadas, e  na preparación das mesmas, e doutras que poidan ter lugar en cada comunidade segundo se dispoña, ó longo deste período. Achegar a Sagrada Comunión ós enfermos, facilitar momentos para a Adoración Eucarística e a celebración comunitaria do Sacramento da Unción, asegurarán e fortalecerán sen dúbida este tempo de gracia.

En definitiva, as diferentes celebracións poden e deberían ser oportunidades de encontro e de sanación nas que,  respostando afirmativamente á chamada de Xesús, cargando coas nosas debilidades e miserias, saibamos ser auténticos compañeiros de camiño, na procura Daquel que tan só pensa en salvarnos.

Que o Señor nos bendiga! Que a Santísima Virxe, Consoladora dos aflixidos e Saúde dos enfermos nos garde! Un abrazo fraterno.

José Luis  Fernández, delegado de Pastoral de la Salud


· DOCUMENTO "SEMBRADORES DE ESPERANZA: ACOGER, PROTEGER Y ACOMPAÑAR EN LA ETAPA FINAL DE LA VIDA"

El presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida y obispo de Bilbao, Mons. Mario Iceta, presenta el miércoles 4 de diciembre de 2019 el documento “Sembradores de esperanza. Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida”. Le han acompañado en la rueda de prensa el médico Jacinto Bátiz y la enfermera Encarnación Isabel Pérez. Ha ofrecido su testimonio, como enfermo de paliativos, Ángel Pérez.

Introducción

«Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio que pisas es terreno sagrado» (Ex 3, 5), dijo Dios a Moisés ante el fenómeno de la zarza que ardía sin consumirse a los pies del monte Horeb. Si entrar en la vida de una persona constituye siempre caminar en terreno sagrado, con mayor razón cuando esta vida se encuentra afectada por la enfermedad o ante el trance supremo de la muerte. Ante el debate que últimamente se ha reavivado acerca de la vida humana, la eutanasia y el suicidio asistido, queremos proponer en este documento una mirada esperanzada sobre estos momentos que clausuran nuestra etapa vital en la tierra.

Con este documento pretendemos ayudar con sencillez a buscar el sentido del sufrimiento, acompañar y reconfortar al enfermo en la etapa última de su vida terrenal, llenar de esperanza el momento de la muerte, acoger y sostener a su familia y seres queridos e iluminar la tarea de los profesionales de la salud. El Señor ha venido para que tengamos vida en abundancia (cfr. Jn 10, 10) y en Él hemos sido llamados a ser sembradores de esperanza, misioneros del Evangelio de la vida y promotores de la cultura de la vida y de la civilización del amor.

Para seguir leyendo o descargar el documento, pincha en el enlace de la izquierda.

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol