Nomeamentos diocesanos: atención pastoral ás parroquias e equipo de goberno (II)

Setembro 2017

O acto de toma de posesión de tódolos cargos da curia terá lugar o vindeiro martes 5 de setembro, ás 12 horas, na capela da residencia episcopal de Mondoñedo

O Sr. Bispo da diocese de Mondoñedo-Ferrol, Mons. Luis Ángel de la Heras Berzal, CMF, fai públicos os seguintes nomeamentos de párrocos:


Arciprestado de Xuvia

· Rvdo. D. Jacinto Pedrosa Deán, párroco de Cedeira (Santa María) e Piñeiro (San Cosme).

· Rvdo. D. Antonio Rúa Saavedra, párroco de Cervo (Santa Olalla), Régoa (Santa María), Montoxo (San Xiao), Montoxo (San Román), Esteiro (San Fiz), Vilarrube (San Martiño) e vicario parroquial de Teixido (Santo André).


Arciprestado de Ribadeo

· Rvdo. D. Carlos Miranda Trevin e Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño, párrocos in solidum de Ribadeo (Santa María do Campo), Arante (San Pedro), Balboa (Santa María Madalena), Cedofeita (Santa María Madalena), Cubelas (San Vicenzo), Couxela (Santiago), Ove (San Xoán), Piñeira (San Xoán), Sante (San Xulián), Vilaselán (Santa María) e Vilaosende (Santa Olalla).

· Rvdo. D. José Pascual Duque, administrador parroquial de Riotorto (San Pedro), Muxoeira (San Lourenzo), Meilán (Santa Marta), Rececende (Santo Estevo), Espasande (Santa María), Ferreiravella (San Xiao), Xudán (Santa María Madalena), Aldurfe (San Pedro), Órrea (Santa Comba) e Galegos (Santa María).


Consello episcopal de Goberno

· Ilmo. D. Antonio Rodríguez Basanta, vicario xeral e delegado do Clero.

· Rvdo. D. Antonio José Valín Valdés, vicario de Evanxelización.

· M. I. D. Gonzalo Varela Alvariño, vicario da Misión Misericordiosa e Samaritana.

· Ilmo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, vicario xudicial e ecónomo diocesano.

· M. I. D. Gonzalo Folgueira Fernández, cóengo penitenciario da Concatedral de San Xiao.

· M. I. D. Xosé Román Escourido Basanta, arcipreste de Viveiro.
 

cARGOS QUE TOMARÁN POSESIÓN O 5 DE SETEMBRO

1. CURIA
• Vicario General y Moderador de Curia: D. Antonio Rodríguez Basanta
• Vicario episcopal de Evangelización: Rvdo. Sr. D. Antonio J. Valín Valdés
• Vicario episcopal de Misión Misericordiosa y Samaritana: Rvdo. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño
• Vicario Judicial: Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
• Vicario Judicial Adjunto: Rvdo. Sr. D. José Vega Pérez
• Ecónomo Diocesano: Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
• Vice Ecónomo Diocesano: D. Eduardo Máiz Vázquez (laico)
• Canciller: Rvdo. Sr. D. Félix Villares Mouteira
• Delegado del Clero: Rvdo. Sr.  D. Antonio Rodríguez Basanta
• Delegado de Vida Consagrada: Rvdo. Sr.  D. Xosé Román Escourido Basanta
• Delegado de Patrimonio: Rvdo. Sr. D. Félix Villares Mouteira
• Delegado de Ecumenismo: Rvdo. Sr. Benito Méndez Fernández
• Delegado de Eventos: Rvdo. Sr. D. Xosé Román Escourido Basanta
• Delegado de Beca parroquial: Rvdo. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández

2. VICARÍA DE EVANGELIZACIÓN
• Catequesis (iniciación y adultos): Rvdo. Sr. D. Carlos Miranda Trevín
• Infancia y Juventud Vocacional: Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito
• Matrimonio y Familia: Rvdo. Sr. D. Juan M. Basoa Rodríguez
• Laicos: Dª. María del Mar Sarmentero Perote (laica)
• Enseñanza: D. Juan Santamaría González (laico)
• Liturgia: Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz
• Cofradías Penitenciales de Semana Santa: Rvdo. Sr. D. Pedro Rodríguez Paz
• Santuarios y Peregrinaciones: Rvdo. Sr. D. Óscar Santiago Sanmartín
• Pastoral Rural: D. Manuel Regal Ledo (laico)
• Camino de Santiago: Rvdo. Sr. D. Javier Santiago Sanmartín

3. VICARÍA DE MISIÓN MISERICORDIOSA Y SAMARITANA
• Cáritas Diocesana: Directora: Dª. Mª. Victoria González Rodríguez (laica)
• Manos Unidas: Presidenta: Dª. María Teresa Pérez Martínez (laica)
• Pastoral de la Salud: Dª. Ana García-Heras Martín (consagrada)
• Justicia, Paz e Integridad de la Creación: Rvdo. Sr. D. Alejandro Piñón Espasadín
• Inmigrantes y Refugiados: Rvdo. Sr. D. Jesús Álvarez Piñón
• Misiones: Rvdo. Sr. D. Cristóbal Rivas Díaz
• Pastoral del Mar: Rvdo. Sr. D. Francisco Gómez García
• Pastoral de la Carretera: Rvdo. Sr. D. José Rey Kochinke
• Pastoral Penitenciaria: Rvdo. Sr. D. Juan Pablo Alonso Rolle

4. SEMINARIO
• Rector: Rvdo. Sr. D. José Bello Lagüela
• Formador: Rvdo. Sr. D. Óscar Fernández Expósito

 

NOTAS

1. Cargos da curia que tomarán posesión o 5 de setembro en Mondoñedo: vicarios, ecónomo, secretario-chanceler, rector e formador do Seminario e delegados.

2. Os párrocos in solidum ou párrocos solidarios: O canon 517 § 1 establece que é posible designar a varios sacerdotes como párrocos dunha ou máis parroquias de modo solidarios: son os chamados párrocos in solidum ou párrocos solidarios. Nos casos en que existan estes nomeamentos, débese ter en conta que: a) De entre os párrocos solidarios, o bispo ten que designar un que dirixa a actividade pastoral e responda ante o bispo (canon 517). O canon 544 designa a este sacerdote moderador. Este canon dá normas particulares sobre a súa designación, renuncia e imposibilidade de exercer o cargo. b) O canon 543, ademais, determina o modo de distribuír entre os párrocos in solidum os dereitos e obrigacións propias do párroco.

3. O Consello Episcopal de Goberno: Non é obrigatorio nunha diocese, aínda que si moi aconsellable e necesario (tal e como aparece en Christus Dominus n.° 27). É lóxico e conveniente que o bispo, para os asuntos ordinarios diocesanos, dispoña do seu Consello de Goberno. Formado, en principio, polos seus vigairos. Na curia diocesana é preeminente o oficio de vigairo xeral. Cada vez que o requira un sabio goberno da diocese, o bispo pode constituír un ou máis vigairos episcopais, nomeados, segundo dereito, para unha determinada parte da diocese ou un determinado sector de asuntos ou para os fieis dun determinado rito. Estes Vigairos gozan, nas súas competencias, da mesma potestade que o dereito común atribúe ao vigairo xeral (Ch D, 23, 25, 27). En calquera caso o Consello Episcopal ou Consello de Goberno está ao servizo da unidade, da verdade e dunha renovada e eficaz acción pastoral.