Apostando polo patrimonio musical histórico de Galicia

Parte de los músicos, de 9 a 14 años, en un ensayo previo · Autor: La Voz de Galicia

A Banda Sinfónica Infantil de Galicia, creada en 2015 e con respaldo de la Consellería de Cultura e Educación, está integrada por 50 nenos procedentes de casi 30 bandas das catro provincias galegas

Documental da Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG 2016)

Documental-resumo sobre o 2º encontro da Banda Sinfónica Infantil de Galicia (BSIG), celebrado en Ortigueira entre o 2 e o 7 de agosto de 2016.

Desde a diocese de Mondoñedo-Ferrol tivemos a grande oportunidade de colaborar na súa elaboración. Agradecemos o traballo de Javier Martínez e da comunidade parroquial de Santa Marta de Ortigueira; de Félix Villares, director do Arquivo Diocesano; e, especialemente, de D. Enrique Cal Pardo, pola súa contribución á recuperación da panxoliña do mestre Pacheco (1829) (e por tantas cousas máis...).

A Banda Sinfónica Infantil de Galicia é un proxecto educativo pertenencente ao Plan Nacional de Bandas de Música, que surxiu coa intención de apoiar ao desenvolvemento da música de banda en todo o Estado.