Santos da outra banda

· Autor: J. Daley
"Non grandes feitos dos que a xente poida falar, senón pequenos xestos de acollemento ao que vén xunto de nós e agarda unha oportunidade, un camiño, unha palabra de alento"

Con dúas clases de santos téñome eu atopado na vida. Da primeira moitos máis que da segunda. Por unha banda, téñome atopado con aqueles dos que a xente fala marabillas. Das súas calidades, feitos e verbas, sona e milagres. Se un se mira no seu espello verase cativeiro de todo. O mundo non fala de calquera. Fala dos mellores para ben e mais para mal. Pero eu, destes, non falo. Imitándoos, sei de non poucos que, co tempo, convertéronse no que non eran e non chegaron a ser aquilo ao que estaban chamados: santos da outra banda.

Santos da outra banda son os que non son coñecidos polos seus feitos, senón polos seus froitos. Como da flor sae o froito e recóllense da árbore os froitos e non as flores, dos santos da outra banda lémbranse os seus froitos mais aínda cos seus feitos. O mesmo Salvador do mundo comezou o seu ministerio poñéndose nas mans dun destes santos, Xoán o Bautista. Xoán non pasou a historia polos seus grandes feitos, senón por prepararlle o camiño ao Señor. De feito, non só a el. Tamén llelo preparou dalgunha maneira a cantos acudiron ao Xordán para recibiren o bautismo na auga coma sinal de conversion e perdoanza. Ían xunta del homes podentes de Xudea e Xerusalem e a todos lles dicía o mesmo: que abrisen aos outros os camiños que eles mesmos lles pecharan.

Velaquí os froitos de conversión que Xán o primeiro e logo Xesús agardan de nós. Non grandes feitos dos que a xente poida falar, senón pequenos xestos de acollemento ao que vén xunto de nós e agarda unha oportunidade, un camiño, unha palabra de alento. Se o Salvador do mundo se puxo na ringleira dos pecadores á outra banda do Xordán, onde Xoán bautizaba, non foi senón para que alí mesmo, no medio das augas, o Espirito Santo dixera aquilo que nel, cabeza da Igrexa, dirase tamen dos seus membros:
"Ti es o meu fillo benquerido, o meu predilecto" (Mc. 1, 11).

Publicado: 11/01/2021: 76
Víctor Márquez Pailos

Gijón (1968) - Sacerdote, miembro del equipo sacerdotal encargado de la atención pastoral de la UPA As Pontes-As Somozas