Delegación de Ecumenismo

Delegado
Rvdo. D. Benito Méndez Fernández
981 356 897 | 653 649 181
bmf@mondonedoferrol.org

 

· Artigo: O conflito “entre pobos orgullosos de ser cristiáns”

Da a sensación de que a historia  estase a repetir estes días pasados. Cando Hitler pronunciou o seu discurso do 12 de setembro de 1938 ante o Reichstag alemán, unhas semanas antes de que os tanques alemáns cruzasen a fronteira con Checoslovaquia, usou uns argumentos moi parecidos aos que ouvimos ao presidente Putin no seu discurso do 21 de febreiro de 2022, cando daba as ordes para que os seus tanques cruzasen a fronteira rusa cara ao leste de Ucraína.

Tanto nun caso como no outro o motivo principal da invasión foron as queixas sobre o asoballamento sufrido pola minoría alemá nun caso, e pola minoría rusa noutro. Seguramente ámbolos dous esaxeraban, con fin de cumprir os seus fins persoais, inflando as cifras e os datos. En calquera caso, as consecuencias da acción de Hitler foron nefastas para o seu pobo, como sabemos. Ademais, os cerca de catro millóns de alemáns que habitaban en Checoslovaquia, nos Sudetes, foron expulsados ao remate de da segunda guerra mundial. Non sabemos  o que vai a suceder agora, pero o certo e verdade é que nin os alemáns estaban tan asoballados, nin os ruso falantes de agora o están en Ucraína; tampouco  o estaban en Crimea, invadida no 2014. Concretamente en Ucraína coexiste un bilingüismo pacífico en boa parte do seu territorio oriental. É dicir, as mentiras, a propaganda manipuladora da verdade estivo e está a crear estragos dunha crueldade inimaxinable nestes tempos. Os de Hitler xa os coñecemos, e os de Putin estamos a velos. Os dous, por defender aos seus, supostamente oprimidos,  iniciaron a guerra. Pero, á súa volta, oprimiron a determinadas minorías que habitaban nos seus propios países. Despois da invasión de Crimea, e antes a dunha parte de Xeorxia (2008), e outras accións militares, como en Moldavia, Putin non por iso deixou de perseguir a minorías como a dos tártaros, por poñer un exemplo, en Crimea, a partir do 2014.

Pero levaríanos moito tempo analizar todas as causas históricas e as xeopolíticas actuais do que está a suceder. Simplificando moito, e polo tanto, deixando moitos datos a parte, tanto nun caso como noutro, estase a negar a condición de nación independente a un determinado país. Ucraína o é dende os anos noventa do século XX, cando se desvinculou da antiga Unión Soviética, unha vez caído o muro de Berlín. Seguramente para unha mentalidade nostálxica como a de Putin aquelo foi unha catástrofe e, por iso, quere recuperar, mediante esta manifestación de forza, a antiga relevancia mundial que tiña a Rusia comunista. As interpretacións destes feitos son moi variadas. Van dende a psicolóxica, que incide na propia historia do mandatario ruso, ata a xa clásica do “choque de civilizacións” ao estilo de Samuel Huntington. En todo caso, a lección da  historia está aí e mete medo.

Sexa como sexa, quería incidir na interpretación cristiá dos feitos, como reflexa o título desta aportación, que se fai eco das palabras do papa Francisco no Angelus do 20 de febreiro:

¡Que triste é cando as persoas e os pobos que se enorgullecen de ser cristiáns ven aos demais como inimigos e pensan de facer a guerra!".  Son pobos cristiáns ortodoxos dende fai séculos e, polo tanto, as súas relacións relixiosas teñen características especiais, e moi diferentes ás que coñecemos no “mundo occidental.

Aquí estamos acostumados e temos aceptado, polo menos os católicos dende o Concilio Vaticano II, a separación entre a Igrexa e o Estado, entre o poder civil e relixioso. No “mundo ortodoxo” esa forma de ver as cousas non está tan arraigada, simplemente porque non tiveron o mesmo proceso histórico de cambio que nos vivimos dende antigo. O imperio cristiá, unha vez que caeu Roma no século V, continuou en Oriente, en Constantinopla (actual Estambul), ata o século XV (invasión turca de 1454). Despois diso, os herdeiros dese antigo imperio considéranse a si mesmos os rusos, gobernados polos Zares e o Patriarca de Moscú ó seu carón. Non debemos esquecer que a palabra ‘Zar’ ven do latín ‘césar’. Sendo isto así, non nos debe estrañar que consideren a Moscú como a ‘terceira Roma’, e polo tanto, a cabeza da Ortodoxia. Dende o punto de vista eclesiástico esta conciencia arraigada na historia non para de provocar conflitos entre ‘irmáns’, pois a cabeza canónica e de honor da Ortodoxia segue a ser o Patriarca de Constantinopla. Tanto é así, que foi no ano 1589 quen lle concedeu a autonomía (autocefalía) ao patriarcado ortodoxo ruso; despois o fixo con outras nacións, e ahora, no 2019, con Ucraína, que pertencía ao Patriarcado de  Moscú.  Dende entón, o seu Patriarca, Kyril, rompeu relacións con Constantinopla e considera cismático ao novo patriarcado instaurado en Ucraína. Esto explica a súa tibieza á hora de xulgala invasión. Nunha recente publicación, do 24 de febreiro, dirixida aos seus fieis di:

Como Patriarca de toda Rusia e primado dunha Igrexa cuxo rabaño está situado en Rusia, Ucraína e outros países, simpatizo profundamente con todos os afectados por esta traxedia. Fago un chamamento a todas as partes no conflito para que fagan todo o posible para evitar vítimas civís. Fago un chamamento aos bispos, párrocos, mosteiros  e laicos para que presten toda a asistencia posible a todas as vítimas, incluídos os refuxiados e as persoas sen fogar e sen medios de subsistencia.

Os pobos ruso e ucraíno teñen unha historia común centenaria que se remonta ao bautismo de Rus' polo príncipe San Vladimir o igual aos Apóstolos. Creo que esta afinidade dada por Deus axudará a superar as divisións e desacordos xurdidos que levaron ao conflito actual (http://www.patriarchia.ru/en/db/text/5903803.html).

Non fala, polo tanto, de agresión, nin a  condena como tal. Fala dun conflito inexistente entre un pobo que se cree superior, e outro que libre e democráticamente elixiu ser independente. Do mesmo xeito que son patriarcados independentes os de Bulgaria, Rumanía e outros países, non se entende que non acepten o de Ucraína, a pesares de que significa unha perda importante. De feito, cerca dun trinta por cento das parroquias do Patriarcado de Moscú estaban en Ucraína, un país bastante relixioso se o comparamos con outras partes da antiga URSS nas que a educación atea fixo estragos, como se pode ver nunha das zonas do mundo que conteñen  máis ateos, como é a Alemaña Oriental. Perder Ucraína, por iso, é perder non soamente o berce histórico da Ortodoxia rusa (Kiev), se non tamén unha boa parte da súa zona de influencia, o que consideran o seu territorio “canónico” ou sagrado, e pesares de que queda unha parte das parroquias e mosteiros que permanecen fieis a Moscú.

Nestes momentos, existen, en consecuencia, tres entidades relixiosas cristiás, a parte dos grupos protestantes, mais minoritarios: o novo patriarcado ortodoxo de Ucraína, as parroquias e mosteiros que seguen fieis ao patriarcado de Moscú, e a Igrexa católica de rito oriental, que despois da independencia de Ucraína volveu a reivindicar a súa identidade (eran os antigos “uniatas”, nome depectivo, que foron –estes sí- e obligados a someterse a Moscú dende os tempos de Stalin).

Poderíamos pensar que os actuais ucraínos fieis a Moscú apoian a invasión, para dese xeito empurrar aos demais a romper a súa independencia eclesiástica (autocefalía) conseguida no 2019, e recuperar así o seu “territorio canónico”. Por outra banda,  tamén é certo que o goberno ucraíno favorece a nova Igrexa autocéfala e tende a acusar aos que permanecen fieis a Moscou de ser un elemento de desestabilización. Pero nada mais lonxe da realidade pensar que estas diferenzas eclesiásticas están e botar mais leña ó lume; non é así e iso trae consigo unha esperanza para a supervivencia de Ucraína, pois, a pesar das súas diferenzas, tanto uns coma outros  non se consideran mais que ucraínos, patriotas, agredidos por unha potencia extranxeira. É unha boa noticia, neste caso, que as diferenzas eclesiásticas entre cidadáns dunha mesma nación non sexan utilizadas para xustificar unha agresión militar.

Benito Méndez Fernández, delegado diocesano de Ecumenismo

 

· Semana de oración por la unidad de los cristianos 2022

La Iglesia celebra la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos del 18 al 25 de enero de 2022 con el lema, «Hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo» (cf. Mt 2, 2). Un texto bíblico que se inspira en la visita de los Reyes Magos al Rey recién nacido en Belén.

El Pontificio Consejo para la promoción de la unidad de los cristianos y la Comisión fe y constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias han elaborado conjuntamente unos materiales para ayudar a la reflexión y para preparar las celebraciones del octavario.

A estos materiales conjuntos se suman los que aporta la subcomisión episcopal para las relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso: el mensaje que firman los obispos de esta subcomisión; un guion para las celebraciones eucarísticas de la semana; y una reflexión que se podrá usar en la adoración eucarística, que es una novedad en los materiales de este año.


 


· Las Iglesias europeas celebran el 20º aniversario de la "Charta Oecumenica"

El 22 de abril las Iglesias europeas celebran el 20º aniversario de la "Charta Oecumenica", la Carta Ecuménica Europea firmada en 2001 por los presidentes del Consejo de Conferencias Episcopales Europeas (CCEE) y de la Conferencia de Iglesias Europeas (CEC) para promover una colaboración más estrecha y el diálogo ecuménico en Europa.

La contribución de la Charta Oecumenica al ecumenismo. En vísperas de este aniversario, el cardenal Angelo Bagnasco, presidente de la CCEE, y el reverendo Christian Krieger, presidente de la CEC, han emitido una declaración conjunta en la que dan gracias a Dios por la paz experimentada y por los logros del movimiento ecuménico mundial, concretamente "en ámbitos de la vida cotidiana como el testimonio y la acción conjunta en el ecumenismo local, así como en los matrimonios intereclesiales", pero también a nivel teológico. "Han florecido varias iniciativas interconfesionales", señala la declaración. "Las Iglesias han reforzado su trabajo por un mundo justo y pacífico (...) y han aumentado sus esfuerzos por el cuidado de la creación". Según el cardenal Bagnasco y el reverendo Krieger, "el mensaje de la Charta Oecumenica ha contribuido y dado nuevo vigor a este crecimiento y transformación".

Nuevos retos. Al mismo tiempo, los dos líderes de la Iglesia europea señalan que las Iglesias y las sociedades siguen siendo desafiadas por el pecado y las divisiones humanas: las viejas y nuevas divisiones eclesiásticas necesitan ser sanadas y las desigualdades sociales y económicas exigen la transformación de nuestras actitudes y estructuras, escriben. También señalan las actuales "amenazas a la democracia y al medio ambiente natural", que exigen una renovada atención a la vida en su conjunto, y el "resurgimiento de los conflictos armados y los ataques terroristas en algunas partes del continente", que necesitan "arrepentimiento, perdón y justicia".

Compromiso renovado para fortalecer la comunión cristiana y la paz. Ante estas realidades y en medio de la pandemia del Covid-19, las Iglesias europeas "reafirman, juntas y con espíritu de unidad" su compromiso de dar testimonio de Cristo como nuestro Salvador. Aunque reconocen que la unidad de los cristianos no es fruto únicamente de los esfuerzos humanos, el cardenal Bagnasco y el reverendo Krieger señalan finalmente que la unidad "debe ser perceptible en este mundo". Para ello, reiteran su compromiso de fortalecer su comunión "a través de la oración y la acción común", al tiempo que promueven la justicia y la paz en el mundo.

Doce objetivos. La "Charta Oecumenica" es el primer documento conjunto publicado por las Iglesias europeas en los últimos mil años. Firmada en Estrasburgo el 22 de abril de 2001 por el cardenal Miloslav Vlk y Jeremias, y traducida a 24 idiomas, establece doce objetivos, también con vistas al proceso de integración europea. Entre ellos: proclamar juntos el Evangelio; responder a la llamada a la unidad; trabajar juntos; rezar juntos; continuar el diálogo; reconciliar a los pueblos y las culturas; contribuir a la formación de Europa; salvaguardar la creación; profundizar en la comunión con el judaísmo; promover las relaciones con el Islam y otras religiones y visiones del mundo.
 


· Representantes de las distintas religiones reflexionan sobre Fratelli tutti: «Es un texto valiente»

Convocado por la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso, el encuentro ha destacado la llamada que el Papa hace en la encíclica a trabajar por la fraternidad en la cotidianidad, especialmente junto con los más débiles. «Si quieres descubrir el rostro de Dios en este mundo, no hay más que un camino, el rostro concreto del hermano que sufre», ha subrayado el director de la Comisión de Relaciones Interconfesionales de la CEE.

Un nutrido grupo de representantes de las distintas confesiones y tradiciones religiosas presentes en nuestro país se han encontrado virtualmente este miércoles para reflexionar sobre la nueva encíclica del Papa Francisco Fratelli tutti. Católicos, musulmanes, judíos, evangélicos, hinduistas y budistas han participado del encuentro, que ha estado organizado por la Asociación Amistad y Encuentro Interreligioso (AAEI) -en colaboración con Arco Forum-  y en el que ha querido hacerse presente unos instantes el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

«Siento no poder acompañaros, pero me encuentro en una reunión de la Fundación Pablo VI en la Conferencia Episcopal. Sin embargo, he querido hacerme presente, mandaros un abrazo y sentirme cercano a todos vosotros. Fratelli tutti es expresión de este encuentro», ha dicho el también vicepresidente de la CEE en una breve conexión telefónica.

Seguir leyendo

Vídeo

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol