Delegación de Enseñanza

Delegado
D. Simón Fernández Fernández

981 353 295 | 609 820 862
Domus Ecclesiae, Miramar s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
Horarios de atención al público: primer y tercer jueves de mes, de 16 a 17:30 horas.
delegacionensenanza@mondonedoferrol.org

 

· ENSINANZA RELIXIOSA NA EDUCACIÓN, SÍ? NO? REFLEXIÓNS

Benqueridos pais e alumnos:

Nestes momentos nos que se pretende reformar o sistema educativo, queremos facervos chegar unha chamada para comprometernos en acadar unha educación de alta calidade que responda as auténticas necesidades formativas da persoa. Pero esta educación non se acadará plenamente si, como algúns pretenden, se suprime nela a formación relixiosa. É esta unha dimensión fundamental que non pode estar allea á escola. É un dereito que tedes vós, pais e alumnos, e que todo goberno debe garantir. Así o recoñecen as leis e así se realiza en toda Europa.

A vós, pais, pedimos que solicitedes a ensinanza relixiosa para os vosos fillos/as. Aportaralles un mellor coñecemento da mensaxe cristiá e lles proporcionará unha educación nos valores do evanxeo para crecer como persoas e como cristiáns.

A vós, alumnos, tamén vos animamos a que solicitedes a ensinanza relixiosa. Na clase de relixión traballaredes todos xuntos para compartir ideas e opinións para un mellor coñecemento do mundo de hoxe e da relixión católica, dialogar con outras culturas e relixións e traballar polos valores da verdade, a paz e a solidariedade.

Que o Señor vos axude a todos os que colaborades por unha mellor formación dos nenos/as e mozos/as. Esa será a mellor semente de esperanza para mirar, serea e responsablemente, de cara ó futuro.

Bendicímosvos.

Os Bispos de Galicia
 

A ensinanza relixiosa forma parte dunha educación integral. Así se define a educación nas leis educativas: “A educación terá por obxecto o pleno desenvolvemento da personalidade dos alumnos mediante unha educación integral e de calidade”.

¿Pode unha educación de calidade prescindir ou suprimir a dimensión relixiosa que forma parte da persoa? NON. “A educación ten como fin a formación na pluralidade cultural de España”.

¿Pode unha educación de calidade prescindir ou suprimir a relixión tan presente na nosa cultura galega? NON. “Na educación transmítense os valores que fan posible a vida en sociedade”.

¿Pode una educación de calidade prescindir ou suprimir os valores presentes na relixión católica? NON.

Polo tanto, se queredes unha educación integral e de calidade para os vosos fillos/as, pedide a ensinanza relixiosa. 

Continuar lendo o tríptico· REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A. EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

1) Estar bautizado por la Iglesia Católica.

2) Tener el título de Maestro o Grado en Educación Infantil y/o Primaria.

3) Haber cursado 24 créditos ECTS de Teología Católica y su Pedagogía, conforme a los programas establecidos por la Conferencia Episcopal Española.
Materias de Teología Católica y su Pedagogía:
· RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
· MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
· LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ECTS)
· PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (6 ECTS)


· REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A. EN EDUCACIÓN SECUNDARIA Y BACHILLERATO

1) Estar bautizado por la Iglesia Católica.

2) Tener unos de los siguientes recorridos formativos:
a) Bachiller en Teología.
b) Grado en Ciencias Religiosas (4 años).
c) Licenciatura civil + Bachiller en Ciencias Religiosas (3 años).

3) Haber cursado 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar, con contenidos conformes a los programas definidos por la Conferencia Episcopal.

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol