Delegación de Enseñanza

Delegado
D. Simón Fernández Fernández

981 353 295 | 609 820 862
Domus Ecclesiae, Miramar s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
delegacionensenanza@mondonedoferrol.org

 
· Curso de formación para o profesorado de Galicia - marzo 2022 en Mondoñedo: "Coñecer a nosa diocese"

Imaxino que xa vos chegou a convocatoria para o primeiro curso de formación deste ano en Mondoñedo o 26 de marzo, como algún de vos vai ser a primeira vez que ides participar, tentaremos aclarar algunhas cuestións:

- Como podedes ver quen convoca é Juan José Capeáns Pazos, secretario-coordinador de formación (Instituto Teolóxico Compostelán, vicaría de Ensinanza, sección de Formación do Profesorado de Relixión Católica de Galicia), seguindo as pautas marcadas pola Xunta de Galicia. Gracias a isto dende a delegación de Mondoñedo-Ferrol, o igual que o resto de delegacións das outras dioceses de Galicia, conseguimos que os cursos estean homologados, e así poder obter títulos oficiais. Por isto temos que enviar os nosos datos o seu correo, como indica nas instrucións, para que a nosa matrícula quede oficialmente formalizada (tanto os profesores de pública como de concertada temos que poñer o noso correo @edu.xunta.gal, este é o correo oficial). Rematado o curso, e realizadas todas as horas do mesmo, emitirase un título con validez oficial.

- Tanto a xestión da formación como a emisión de títulos ten un custo, a delegación realiza un pago todos os anos para poder facer uso de este recurso. Entenderedes que a participación leve consigo un pago por asistente. Este curso serán 20 euros, farase efectivo o mesmo día do curso o facer a inscrición a primeira hora da mañá.

- A delegación xestionou co administrador do Seminario un servicio de comida para ese día, o custo vai ser de 10 euros por persoa. Todos os que queiramos facer uso do comedor temos que inscribirnos antes do 25 de febreiro, é importante tanta anticipación para poder organizar todo cumprindo as normas sanitarias, dada a situación na que nos atopamos.

-Por último, comentarvos que a formación vai ser en distintos espazos relacionados cá orixe e historia da nosa diocese. Comezaremos cunha oración presidida polo noso bispo Fernando García no Seminario Santa Catalina, visitaremos o mesmo e a súa biblioteca, para logo ir o Centro de Interpretación do Camiño Norte, e rematar a mañá na Catedral-Basílica de Mondoñedo. Pola tarde desprazarémonos a Basílica de San Martiño para a visita e coñecemento da mesma, rematando a xornada con Antonio Roura (forma parte do equipo de SM, é director da revista Religión y Escuela) para informarnos de todo o referido a nova Lei educativa.

- Dependendo do número de participantes dividirémonos en grupos para poder realizar as distintas actividades respectando aforos e normativa COVID.

[Todos os documentos oficiais atoparédeos nos arquivos adxuntos].

 
· REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A. EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

La DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) es el título que capacita para ser profesor/a de Religión Católica. Esta titulación eclesiástica la expide la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura.

En esta página se facilita toda la información para la solicitud de la DECA.
 

Para ejercer como profesor de Religión y Moral Católica

· Estar en posesión de la titulación civil correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, según la normativa en vigor (legislación estatal y autonómica correspondientes).

· Estar en posesión de la titulación eclesiástica DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, expedida por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española.

· Estar en posesión de la D.E.I. (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) concedida por el obispo de la diócesis a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir clase de religión. Requisito previo para la obtención de la D.E.I. es estar en posesión de la DECA.

· La expedición de la D.E.I. supone recta doctrina y testimonio de vida cristiana, según los cánones 804 y 805 del Código de Derecho Canónico. Está basada en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo diocesano.

· La D.E.I. puede ser revocada por el Ordinario diocesano, cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis.

· Haber obtenido la missio canonica, es decir, haber sido propuesto a la Administración Educativa por el obispo de la diócesis, como profesor competente e idóneo para un centro escolar concreto. Requisito previo para la obtención de la missio canonica es estar en posesión de la D.E.I.

· La propuesta será para cada año escolar, conforme con el art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
 

Educación Infantil y Primaria

1) Tener el título de Maestro o Grado en Educación Infantil y/o Primaria.

2) Haber cursado 24 créditos ECTS de Teología Católica y su Pedagogía, conforme a los programas establecidos por la Conferencia Episcopal Española.
Materias de Teología Católica y su Pedagogía:
· RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
· MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
· LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ECTS)
· PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (6 ECTS)


Educación secundaria y Bachillerato

1) Tener unos de los siguientes recorridos formativos:
a) Bachiller en Teología.
b) Grado en Ciencias Religiosas (4 años).
c) Licenciatura civil + Bachiller en Ciencias Religiosas (3 años).

2) Haber cursado 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar, con contenidos conformes a los programas definidos por la Conferencia Episcopal.

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol