Delegación de Enseñanza

Delegado
D. Simón Fernández Fernández

981 353 295 | 609 820 862
Domus Ecclesiae, Miramar s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
delegacionensenanza@mondonedoferrol.org

 
· Encuentro del obispo con el profesorado de Religión en Mondoñedo

A través dunha carta, o noso bispo, monseñor Fernando García Cadiñanos, invítanos a unha xuntanza de tódolos profesores de relixión da nosa diocese. Terá lugar o vindeiro 20 de novembro ás 12:00 no Seminario de Mondoñedo.

Tódolos que queirades participar non tedes máis que achegarvos a Mondoñedo ese día, pero os que queirades quedar para comer, debedes avisar antes do día 15 de novembro.

A vosa disposición poño o meu teléfono (Simón 609 820 862); para ser operativos abonda con que mandedes un WhatsApp, co nome ou nomes dos que van quedar a comer. O prezo da comida será 12 euros por persoa.

Temos que ser moi estritos a hora de anotarnos para a comida, pois temos que pensar nas persoas que teñen que preparar a mesma, e non imos ser os únicos que están no seminario ese día. Por todo isto pídovos que vos anotedes en tempo e forma para a comida, ou ese día será imposible atender ós que non o fixeran.

Extracto da carta do bispo: "Cuando llevo pocos meses entre vosotros, quiero dirigirme particularmente a cada uno de los profesores de religión católica de nuestra diócesis de Mondoñedo-Ferrol (...).

Sin duda que vosotros, profesores y profesoras de religión católica, sois conscientes de la enorme responsabilidad que en vosotros recae en esta tarea. Desde vuestro ámbito específico, que no es el de la catequesis, aportáis a los niños y jóvenes el conocimiento del hecho religioso y la hermosura de la fe cristiana que se ha hecho cultura, vida, testimonio, moral, creencia… Indagar en todos esos ámbitos, suscitar la pregunta y el interés, dar respuestas adecuadas a los interrogantes, presentar la belleza de Jesucristo, motivar en el descubrimiento es algo a lo que os enfrentáis cotidianamente.

Me gustaría que, como Iglesia diocesana, os sintierais en cierta manera enviados a esta tarea, respaldados en vuestro trabajo, animados en vuestros ideales, provocados a sacar de vosotros lo mejor para poder hacerlo mejor. En la Iglesia no somos islas, sino que tenemos la certeza de caminar juntos con muchos hermanos. El proceso sinodal en el que nos encontramos sumidos nos visibiliza esta realidad.

Por ello, junto a la delegación diocesana de Enseñanza, quisiera tener un momento de encuentro que nos ayude a conocernos, escucharnos, valorarnos, cuidarnos y acogernos (...) Iniciaremos con un encuentro en el que compartiremos estas ideas y luego tendremos la celebración de la eucaristía que nos servirá de envío a la tarea que llevamos entre manos. Los que queramos podremos compartir también la comida como tiempo necesario de confraternización. Me gustaría que pudiéramos participar todos, así que allí os espero".

 

· “PARA UNHA BOA EDUCACIÓN, ELIXE RELIXIÓN”

XORNADA DE  “ENSINANZA RELIXIOSA ESCOLAR”. CURSO 2021-22

DOMINGO 30 DE MAIO

Benqueridas familias,

27 de maio de 2021.- Achégase o momento no que os vosos fillos terán que elixir un ano máis se matricularse na materia de “Relixión Católica”. Pedímosvos que desde a vosa responsabilidade os animedes a elo.      

Sen dúbida, queredes a mellor educación para os vosos fillos, que non só lle aporte coñecementos intelectuais, senón que lles oriente na vida e inculque neles uns valores, criterios e actitudes que lles permitan medrar como bos alumnos e boas persoas.

A “Ensinanza Relixiosa Escolar” da resposta a eses dimensións esenciais da educación, non a cuestións marxinais. A relixión constitúe un elemento fundamental da construción moral e espiritual da persoa. A formación integral dos alumnos, o seu desenvolvemento pleno e consciente, necesita da Ensinanza Relixiosa.

A presenza da materia de “Relixión Católica” correspóndese coa natureza mesma da educación. Non é un privilexio, senón un dereito que recoñece de xeito explícito a nosa Constitución, cando sinala que: “Os poderes públicos garanten o dereito que asiste aos pais para que os seus fillos reciban a formación relixiosa e moral que estea de acordo coas súas propias conviccións” (art. 27. 3).

Neste momento, no que se pretende unha nova reforma educativa que non comprende o lugar propio da ERE e fai máis ardua a súa elección polos alumnos, urxe que as familias católicas asumades a vosa responsabilidade e exerzades o voso dereito decidindo ou apoiando de forma expresa que os vosos fillos opten por estudar esta materia de “Relixión Católica”.

Na ERE, os alumnos coñecerán mellor a tradición moral e relixiosa na que naceron, estudarán as ensinanzas de Xesús de Nazaré sobre Deus Pai e a súa mensaxe de paz e amor, abordarán temas importantes da vida, aprenderán a convivir en fraternidade, a respectarse mutuamente e a ser solidarios cos demais.

Pedímosvos que, como familias, sexades consecuentes coa vosa fe cristiá e solicitedes “Relixión Católica” para os vosos fillos cando se matriculen para o próximo curso. Para a súa boa educación, axudádelles a coñecer a mensaxe e os valores do Evanxeo, elixide “Relixión”.

Rezamos por todos vós e por todos os membros da grande comunidade escolar.

Saudámosvos de forma cordial e dámosvos a nosa bendición.

+ Julián, arcebispo de Santiago
+ Luis, bispo de Tui-Vigo
+ Alfonso, bispo de Lugo       
+ José Leonardo, bispo de Ourense
+ Francisco, bispo auxiliar de Santiago

 
· REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA D.E.C.A. EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA

Condiciones excepcionales Diciembre 2020 obtención DECA


La DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) es el título que capacita para ser profesor/a de Religión Católica. Esta titulación eclesiástica la expide la Conferencia Episcopal Española a través de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura.

En esta página se facilita toda la información para la solicitud de la DECA.
 

Para ejercer como profesor de Religión y Moral Católica

· Estar en posesión de la titulación civil correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, según la normativa en vigor (legislación estatal y autonómica correspondientes).

· Estar en posesión de la titulación eclesiástica DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) correspondiente al nivel educativo en el que se pretende impartir docencia, expedida por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura de la Conferencia Episcopal Española.

· Estar en posesión de la D.E.I. (Declaración Eclesiástica de Idoneidad) concedida por el obispo de la diócesis a la que pertenece la localidad donde se vaya a impartir clase de religión. Requisito previo para la obtención de la D.E.I. es estar en posesión de la DECA.

· La expedición de la D.E.I. supone recta doctrina y testimonio de vida cristiana, según los cánones 804 y 805 del Código de Derecho Canónico. Está basada en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al Obispo diocesano.

· La D.E.I. puede ser revocada por el Ordinario diocesano, cuando deje de cumplirse alguna de las consideraciones por las que se concedió y no tendrá validez en otras diócesis.

· Haber obtenido la missio canonica, es decir, haber sido propuesto a la Administración Educativa por el obispo de la diócesis, como profesor competente e idóneo para un centro escolar concreto. Requisito previo para la obtención de la missio canonica es estar en posesión de la D.E.I.

· La propuesta será para cada año escolar, conforme con el art. III del Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales.
 

Educación Infantil y Primaria

1) Tener el título de Maestro o Grado en Educación Infantil y/o Primaria.

2) Haber cursado 24 créditos ECTS de Teología Católica y su Pedagogía, conforme a los programas establecidos por la Conferencia Episcopal Española.
Materias de Teología Católica y su Pedagogía:
· RELIGIÓN, CULTURA Y VALORES (6 ECTS)
· MENSAJE CRISTIANO (6 ECTS)
· LA IGLESIA, LOS SACRAMENTOS Y LA MORAL (6 ECTS)
· PEDAGOGÍA Y DIDÁCTICA DE LA RELIGIÓN CATÓLICA (6 ECTS)


Educación secundaria y Bachillerato

1) Tener unos de los siguientes recorridos formativos:
a) Bachiller en Teología.
b) Grado en Ciencias Religiosas (4 años).
c) Licenciatura civil + Bachiller en Ciencias Religiosas (3 años).

2) Haber cursado 18 ECTS de Pedagogía y Didáctica de la Enseñanza Religiosa Escolar, con contenidos conformes a los programas definidos por la Conferencia Episcopal.

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol