Delegación de Patrimonio

Delegado
Rvdo. D. Juan José Novo Gabeiras
981 35 32 95 | 609 233 029
juancho@mondonedoferrol.org

Área de Obras e relación coa Administración
Rvdo. D. Juan José Novo Gabeiras

Área de Evanxelización no Patrimonio e Museos
Rvdo. D. Carlos Miranda Trevín
trevin@mondonedoferrol.org

Área de Catalogación do Patrimonio parroquial
Rvdo. D. Antonio Rúa Saavedra

Responsable técnico 
D. David Sanesteban Maceira
obras@mondonedoferrol.org

Servicio Diocesano de Comunicación

@mondonedoferrol