Vigairía de Economía para a MisiónVigairía de Economía para a Misión-g

Vigairo

Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
economode@mondonedoferrol.org


Situación e contacto

Domus Ecclesiae, Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Competencias e responsabilidades

A Igrexa está chamada a administrar uns necesarios bens que teñen como finalidade a celebración do culto, a realización das obras de caridade e apostolado e o sostemento do clero. A vigairía de Economía encárgase da recta administración dos bens mobles e dos recursos económicos e financeiros para levar adiante a misión da Igrexa. Administra tamén a Beca Parroquial.


Departamentos administrativos

Viceecónomo
D. José Manuel Acemel Gómez
viceeconomo@mondonedoferrol.org

Secretaría de Administración
Dña. Elena García Pedreira
secretarioadministracion@mondonedoferrol.org

Adxunta de Administración
Dña. María Rosario Rancaño Osorio
inmo@mondonedoferrol.org

Fondo/Instituto para a Sustentación do Clero
Rvdo. D. Carlos Gómez García
carlos.gomez@mondonedoferrol.org

Departamento de Bens Inmobles e Xestión Forestal
Rvdo. D. Juan Pablo Alonso Rolle
inmo.forestal@mondonedoferrol.org

Comisión para o Sostemento da Igrexa en Mondoñedo-Ferrol
Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
D. Carlos Alonso Charlón
Dña. Paula Castro Mazorra
Dña. Raquel Sabín Pedre
D. Arturo Aulet Ruiz
sostenimiento@mondonedoferrol.org