Estrada


Delegado

Rvdo. D. José Rey Kochinke
pcarretera@mondonedoferrol.org
Miramar s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Misión

A Pastoral da Estrada é un servizo que ofrece a Igrexa para alentar o anuncio e a vivencia da fe cristiá dos profesionais, condutores, peóns e viaxeiros, no uso da vía pública e dos vehículos, que están a xerar unha nova forma de convivencia e de relacións humanas.

En toda esta tarefa, como no exercicio de calquera actividade e dereito cidadán, o primeiro principio que debe orientar a actuación de toda persoa é o sentido de responsabilidade. Toda a moral do tráfico fundaméntase no valor cristián da persoa humana, “que está por encima das cousas todas e cuxos dereitos e deberes son universais e inviolables” (GS. 26).


Obxectivos

Servir aos condutores e usuarios diocesanos desde a fe católica e os principios e os valores cristiáns, a responsabilidade no tráfico, no coidado da vida e a creación, atendendo ás persoas, parroquias e institucións.


Calendario

02.07.2023. Xornada de Responsabilidade no Tráfico (CEE).
10.07.2023. Festa de San Cristóbal, patrón dos condutores.
16-19-10.2023. Xornadas Nacionais de Pastoral da Estrada. Granada.
19.11.2023. Día Mundial da Vítimas de Accidentes de Tráfico.


Materiais

«Encomenda ao Señor o teu camiño e el actuará», Xornada de Responsabilidade no Tráfico 2023


Ligazóns de interese

Subcomisión episcopal para as Migracións e a Mobilidade Humana (CEE)
Dirección Xeral de Tráfico