Catedral Basílica de MondoñedoCatedral Basílica de Mondoñedo-g

Referencias históricas

É, xunto coa Concatedral de Ferrol, unha das sés episcopais da diocese de Mondoñedo-Ferrol. Recibe o nome da «catedral axeonllada» polas súas perfectas proporcións e escasa altura. Foi declarada Monumento Nacional en 1902. O papa Xoán XXIII, mediante unha bula datada o 9 de marzo de 1959, nomeouna Basílica.

O actual templo, de estilo románico, comezouse a construír en 1219 e en 1246 estaría avanzada a obra, aínda que se concluíu durante os séculos XIII e XIV. A catedral, na súa estrutura inicial, tiña tres ábsidas; o maior e dous menores.

A catedral actual é un edificio de tres naves, con bóveda de crucería sobre arcos apuntados. A fachada do templo componse de tres grandes oxivas que se corresponden coas tres naves. A fachada occidental posúe un rosetón do século XIV de cinco metros de diámetro con vidreiras policromadas. Está flanqueada por dúas impoñentes torres e posúe de importantes escudos.

No interior atópase o museo catedralicio de arte sacro, fundado en 1969, que é un dos máis importantes de Galicia e atópase situado nas naves laterais do templo. O seu retablo maior posúe dous corpos, o primeiro está dedicado á Asunción da Virxe e o segundo ao misterio da Santísima Trindade. Este retablo foi decorado por Fernando de Terán.

Durante a Idade Media construíuse un coro de pedra que foi substituído a principios do século XVI por un de madeira. Neste século tamén se construíu a girola e finais do mesmo a sancristía. O claustro é do século XVII, posúe planta cadrada e está rodeado de arcos de medio puntos con columnas dóricas. Foi reconstruído por Diego Ibáñez Pacheco. No século XVIII remodelouse a fachada e engadíronse as torres.

A catedral posúe varios estilos debido ás sucesivas ampliacións e reformas ao longo do tempo. Foi construída sobre bases románicas, aínda que sufriu ampliacións barrocas. Na porta principal e a ábsida maior pódense ver as súas orixes románicos. Doutra banda tanto o cruceiro e a sancristía son de estilo gótico, así como o rosetón da fachada occidental. As pinturas da nave central situadas baixo os órganos tamén se enmarcan no estilo gótico. A sillería do coro tallada en madeira de nogueira pertencen igualmente a este estilo. O claustro reformado a principios do século XVII é de estilo clásico. No centro existe un cruceiro gótico, que probablemente pertencía ao primitivo claustro. O retablo maior actual, obra de Fernando de Terán é rococó con columnas neoclásicas.

Cabido catedralicio

Capitulares
M. I. Sr. D. Félix Villares Mouteira (Deán-Presidente)
M. I. Sr. D. Gonzalo Varela Alvariño (Secretario)
M. I. Sr. D. Juan José Novo Gabeiras (Fabriqueiro)
M. I. Sr. D. Alfonso Morado Paz (Prefecto de Liturxia)
M. I. Sr. D. Ramón Otero Couso
M. I. Sr. D. Antonio Rodríguez Basanta (Vicepenal)
M. I. Sr. D. Benito Méndez Fernández (Maxistral)
M. I. Sr. D. Román Escourido Basanta
M. I. Sr. D. Antonio Valín Valdés
M. I. Sr. D. Xoán Xosé Fernández Fernández (Doutoral)

Cóengos eméritos
M. I. Sr. D. Eugenio García Amor
M. I. Sr. D. Pedro Díaz Fernández
M. I. Sr. D. José María López García (Penal)
M. I. Sr. D. José Bello Lagüela
M. I. Sr. D. José Velo Nieto

Outros cargos
D. Carlos Fernández Bollo (Organista titular)
Rvdo. D. Manuel Escaríz Magariños (Responsable da música)

O cabido de cóengos, catedralicio ou colexial, é un colexio de sacerdotes, ao que corresponde celebrar as funcións litúrxicas máis solemnes na igrexa catedral; compételle, ademais, cumprir aqueles oficios que o dereito ou o bispo diocesano encoméndanlle. Estes fins adoitan completarse e enriquecerse con algúns outros: atender o servizo pastoral da catedral; custodiar, conservar e enriquecer o patrimonio histórico; manter e fomentar o culto aos santos titulares da catedral, etc. Ten os seus propios estatutos, elaborados mediante lexítimo acto capitular e aprobados polo bispo diocesano.

Situación y contacto

Praza da Catedral, 1, 27740, Mondoñedo (Lugo)
982 521 006
www.catedralmondoñedo.com
catedral@mondonedoferrol.org

Horarios

Eucaristía: De luns a sábado, 19:00 h.; domingos, 12:00 h.
Santo Rosario: De luns a sábado, 18:45 h.
Exposición do Santísimo: Primeiro venres de cada mes ás 18:15 h.
Confesións: De luns a sábado, de 18:30 a 19:00 h.; domingos: 12:00 a 12:30 h. Por razóns sanitarias, na capela do Santísimo.
O templo permanecerá aberto de luns a sábado ata as 20:00 horas; o domingo abre ás 11:00 horas.

Horarios de apertura (visita turístico-cultural)

Consultar a páxina web www.catedralmondoñedo.com/visita-cultural
Último acceso 45 minutos antes do peche

Visita virtual

Turgalicia: a Catedral de Mondoñedo en 360º
 

Fotografías: Las Catedrales de Galicia, Edilesa, 2005. ISBN 84-8012-506-3