Colexio de ArciprestesColegio de Arciprestes-g

O arcipreste é un sacerdote a quen se pon á fronte dun arciprestado. Ten o deber e o dereito de fomentar e coordinar a actividade pastoral; coidar de que os clérigos vivan de modo conforme ao seu estado e cumpran dilixentemente os seus deberes; procurar que as funcións relixiosas se celebren segundo as prescricións da sacra liturxia, se coide o decoro e esplendor das igrexas, se administren con dilixencia os bens eclesiásticos e se conserve a casa parroquial con debida dilixencia.

Membros

· Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín, arcipreste de Mondoñedo.
· Rvdo. D. Cándido Otero López, arcipreste de Ferrol.
· Rvdo. D. Javier Santiago Sanmartín, arcipreste de Ortegal.
· Rvdo. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, arcipreste de Terra Chá.

Segundo Decreto do 21 de setembro de 2023