Ensinanza

Delegado

D. Simón Fernández Fernández
delegacionensenanza@mondonedoferrol.org
Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295 | 623 41 42 60 (Sólo WhatsApp)


Equipo

Dña. María Mar Gutiérrez Aneiros (Secretaria)


Misión

A delegación encárgase de todo o referente á docencia da materia de Relixión católica dentro do marco do ensino escolar, tanto no ámbito da escola pública como da concertada.


Obxectivos

O obxectivo máis destacable é coordinar a formación do profesorado de relixión da nosa diocese, así como xestionar toda a documentación referida a solicitudes da Missio por parte dos candidatos para exercer como profesores.


Calendario

29.09.2023. Encontro de envío do profesorado diocesano de Relixión. Ferrol.
18.11.2023. Curso de formación «Biblia e clase de Relixión». Mondoñedo.
22.02.2024. Encontro de educadores cristiáns da diocese. Foz.
29.02.2024. Encontro de educadores cristiáns da diocese. Ferrol.
27.04.2024. Curso de formación «Museo del Prado-cine e clase de Relixión». Ferrol.
29.06.2024. Encontro de fin de curso do profesorado de Relixión.


Materiais

Programación 2023-24 Delegación Ensinanza
Estatística: A materia de Relixión na nosa diocese (2022-23)


Ligazóns de interese

Comisión episcopal para a Educación e Cultura (CEE)
DECA (Declaración Eclesiástica de Competencia Académica)
Apúntome a Relixión