Xuventude

Delegado

D. Jorge Rodríguez Pazos
juventud@mondonedoferrol.org
Magdalena, 153, 15402, Ferrol (A Coruña)
Instagram


Equipo

Rvdo. D. Jaime Iglesias García (consiliario)


Misión

Traballar de forma estreita con todos os ámbitos diocesanos que traballan con mozos, sendo punto de encontro para fomentar a comuñón e a esperanza, articulando as súas actividades segundo as seguintes liñas de acción: primeiro anuncio, acompañamento, procesos formativos, discernimiento, vocación, sinodalidade, creatividade, comunicación, axentes de pastoral e propostas para a infancia, adolescencia e mocidade.


Obxectivos

Ser lugar de encontro para todos os mozos da nosa diocese; ofrecer espazos nos que os mozos poidan descubrir, fortalecer e coidar a fe; e promover unha cultura de discipulado na que todos podamos ser anunciadores do evanxeo.


Calendario

26.02.2023. Peregrinación de xóvenes a Santo Andrés de Teixido.
01-05.04.2023. Camiño de Santiago.
21.04.2023. Encontro informativo sobre a XMX 2023 en Ferrol.
13.05.2023. Concerto-tómbola JMJ en Ferrol.
26.07.2023. Xornada Mundial da Xuventude (XMX) en Lisboa.
30.09.2023. Xornada Interdiocesana de Pastoral Xuvenil de Galicia 2023. Ferrol.

Oración Xoven: Todos os mércores durante o curso académico en Ferrol, na igrexa parroquial da Nosa Señora das Angustias de Ferrol (Campus de Esteiro), a partir das 20:30 horas. Oración Joven. E todos os xoves en Viveiro, na igrexa parroquial de Santa María, a partir das 20:00 horas.


Ligazóns de interese

Subcomisión Episcopal para a Xuventude e a Infancia (CEE)
Pastoral da Xuventude España
Xornada Mundial da Xuventude Lisboa 2023