Liturxia e Confrarías


Delegado

Rvdo. D. Cándido Jesús Otero López
delegacionliturgia@mondonedoferrol.org
Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Misión

A delegación de Liturxia e Catequese é o órgano diocesano de programación e promoción da acción da Igrexa no ámbito do culto e a liturxia. Busca a renovación das actitudes, da teoloxía e da sensibilidade en canto ao modo de celebrar, para que sexan máis acordes á importancia da celebración e da necesaria participación de todos na mesma. É importante profundar no verdadeiro espírito da liturxia. Para iso, está chamada a potenciar, orientar, informar e dinamizar a vida litúrxica da diocese.

Xunto a iso, as confrarías e irmandades na nosa diocese teñen un protagonismo singular nalgunhas das parroquias. Nelas intégranse centos de confrades. Velar pola identidade e a formación dos confrades, así como acompañarlles no seu crecemento de fe para que o expresen adecuadamente é tarefa tamén desta delegación.


Calendario

03.02.2024. Catecumenado confrare na Semana Santa de Ferrol.


Ligazóns de interese

Comisión Episcopal para a Liturxia (CEE)
JXunta de Confrarías da Semana Santa de Ferrol
Xunta de Confrarías da Semana Santa de Viveiro