Misións


Delegada

Hna. Nieves Echeverría Mardones
misiones@mondonedoferrol.org
Miramar, s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Como colaborar

ABANCA: 2080 0200 42 3000416144
Banco Popular: 0075 8922 48 0700430033
Banco Pastor: 0072 8107 03 0700004990


Equipo

D. Diego Fernández Uríos (Secretario)


Obxectivos

A delegación de Misións ten como obxectivo animar a dimensión misioneira da nosa Igrexa diocesana. A Igrexa é misioneira por natureza. Esa dimensión vívese ao interno do propio territorio onde se asenta a nosa Igrexa, pero non debe de descoidar tampouco a misión ad xentes, é dicir, a misión máis aló das nosas fronteiras.

Aínda que é certo que a nosa Igrexa non ten unha traxectoria misioneira no que supón unha forte presenza de misioneiros no estranxeiro, é necesario espertar e fomentar as vocacións misioneiras, así como animar a cooperación con outras Igrexas máis novas e necesitadas e contribuír á comuñón cristiá de bens.


Calendario

15.01.2023. Xornada da Infancia Misioneira (OMP).
22.10.2023. DOMUND 2023: “Corazóns ardentes, pés en camiño”.


Ligazóns de interese

Comisión episcopal de Misións e Cooperación entre as Igrexas (CEE)
Obras Misionales Pontificias (OMP)
DOMUND
Infancia Misioneira
Vocacións Nativas
SUPERGESTO: Plataforma para mozos