Pastoral-g

A importancia deste organismo vén dada fundamentalmente por dúas razóns: a primeira, por estar integrado por representantes da diocese no territorio diocesano; e a segunda, por ser representativos das distintas “almas” da diocese, ao ser un órgano presidido pola comuñón de todos os seus integrantes, acollendo as diferentes sensibilidades, sen esquecer o carácter sinodal que o impregna, ao camiñar todos xuntos. Entre as súas tarefas principais atópanse as de chequear a realidade diocesana co obxectivo de elaborar e actualizar o Plan Diocesano de Pastoral.

Membros

Natos
Rvdo. Antonio Valín Valdés (Vigairo xeral)
Rvdo. Antonio Rodríguez Basanta (Vigairo episcopal para a Sinodalidade)
Rvdo. Gonzalo Varela Alvariño (Vigairo episcopal para a Evanxelización)
Rvdo. Jesús Álvarez Piñón (Vigairo episcopal para a Caridade)
Rvdo. Xoan Xosé Fernández Fernández (Vigairo episcopal de Economía para a Misión)
Rvdo. Óscar Santiago Sanmartín (Arcipreste de Mondoñedo)
Rvdo. Cándido Otero López (Arcipreste de Ferrol)
Rvdo. Juan M. Basoa Rodríguez (Arcipreste de Terra Chá)
Rvdo. Javier Santiago Sanmartín (Arcipreste de Ortegal)
P. Angel Elako Maitó, CMF (Presidente de CONFER)
Dña. María Victoria González Rodríguez (Directora de Cáritas)

Electos
D. José Luis Fernández Fernández (Pastoral da Saúde)
Dña. Mar Sarmentero Perote (Leigos, Familia e Vida)
D. Manuel Regal Ledo (Pastoral Rural)
Dña. Nieves Espiñeira Medín (Pastoral Penal).
Dña. Mercedes Eiros (Arciprestado de Mondoñedo)
Dña. Casilda Pérez (Arciprestado de Mondoñedo)
Dña. Mar Gutiérrez (Arciprestado de Ortegal)
D. Javier Acosta Vigo (Arciprestado de Ortegal)
Dña. Marta Mª. Casal Couce (Arciprestado de Ferrol)
Dña. Blanca Martínez Landeira (Arciprestado de Ferrol)
Dña. Concepción Quintela Rego (Arciprestado de Terra Chá)
Dña. Modesta Campo Valiña (Arciprestado de Terra Chá)
D. Manuel Lagoa Millarengo (Confrarías de Semana Santa)
Dña. Luz Mª. Pousa Ríos (Movementos e asociacións).

De libre designación episcopal
D. Simón Fernández Fernández (Delegado de Ensinanza)
Dña. Clotilde Frieiro Cordero (Ortegal)
D. Jorge Rodríguez Pazos (Delegado de Xuventude)
Dña. María López Novo (Guitiriz)
Dña. Ineida Moreno Lopes (Burela)
Hna. Begoña Alguacil Aznárez (Discípula de Jesús de Ferrol)

Vixencia: De xaneiro de 2024 a xaneiro de 2028.

Estatutos do Consello de Pastoral