Pastoral Rural


Delegado

D. Manuel Regal Ledo
rural@mondonedoferrol.org
Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)


Equipo

Rvdo. D. Xosé Boullosa Canda
Rvdo. D. Xosé Antón Miguélez Díaz
Rvdo. D. Víctor Márquez Pailos
Dna. Modesta Campo Valiña
D. Antonio Jesús Lorenzo López


Obxectivos

· Procuramos atender á realidade pastoral específica que se dá nas zonas rurais da diocese, especialmente en toda a franxa do interior.

· Contribuír a que a zona rural, dentro das súas características do pasado e do presente, teña vida, vida digna, vida abundante, vida compartida, e para iso ofrecer o vigor e a esperanza do evanxeo e da persoa de Xesús que o encarna.

· Entendemos que a dimensión cristiá, que debe afectar a todo o conxunto da realidade rural, non se pode afastar do que día a día acontece e vívese nas aldeas, senón estar aí e poñerse ao servizo diso que acontece.

· Pretendemos manter vivo a presenza do evanxeo e que as comunidades parroquiais ou as UPA sirvan realmente a ese empeño.

· Somos herdeiros agradecidos da fe dos nosos maiores, pero entendemos que esa fe debe estar á altura das necesidades e urxencias dos tempos de hoxe, sobre todo buscando que a opción cristiá sexa unha opción persoal e comunitaria madurada e convencida.


Calendario

18.05.2024. Día del Mundo Rural-Día del Mundo de la Aldea (Seixas, Pino e Vilapene).

A data forte do curso é a celebración do Día do Mundo da Aldea, festividade de San Cidre Labrador, que procuramos celebrar dunha maneira especial nunha parroquia e comarca da diocese, aínda que tamén fomentamos que se celebre en todas as parroquias da diocese. Para iso ofrecemos un material idóneo cada ano.


Materiais

Nota ante a celebración do Día do Mundo Rural 2023 en Ferreira do Valadouro
Plan Pastoral da Pastoral Rural de Mondoñedo-Ferrol 2022-2026
Acompañar camiñando xuntos
A misión cristiá no rural