Presbiteral-g

Está formado por un grupo de sacerdotes que constitúe o senado do bispo, en representación do presbiterio que os elixe, cuxa misión é axudar ao bispo no goberno da diocese conforme ao dereito, para prover o máis posible ao ben de pastoral da porción do Pobo de Deus que se lle encomendou.

Membros natos

Rvdo. D. Antonio José Valín Valdés
Rvdo. D. Pedro Díaz Fernández
Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta

Membros elixidos

Rvdo. D. Xosé Antón Miguélez Díaz
Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
Rvdo. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez
Rvdo. D. José Boullosa Canda
Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín
Rvdo. D. José Vega Pérez
Rvdo. D. Ramón Antonio López Rodríguez

Membros designados

Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño
Rvdo. D. Benito Méndez Fernández
Rvdo. D. Félix Villares Mouteira

Decreto do 10 de decembro de 2021