Unidades pastorais (UPA)Unidades pastorales-g

Unha unidade pastoral (UPA) é unha comunidade de fieis configurada como agrupación de parroquias limítrofes que, conservando a identidade, dereitos e deberes, están chamadas a formar unha comunidade cristiá viva e orgánica, con criterios pastorais comúns en clave misioneira e sinodal, confiada a un ou varios sacerdotes coa participación activa dos laicos e consagrados.

As unidades pastorais, por tanto, pretenden ser un instrumento que se adecúe á realidade social e relixiosa da nosa terra e, desta maneira, traballar pola evangelización. Iso implica crear comunidades fortes, significativas, de talla humana evanxelizadora, capaz de axudar a procrear e acompañar aos cristiáns da nosa terra.

DOCUMENTO: Unidades pastorais – Diocese de Mondoñedo-Ferrol (2023)

Na diocese de Mondoñedo-Ferrol establecéronse 24 UPA, divididas do seguinte modo:

· Arciprestado de Mondoñedo: 157 parroquias, 8 UPA, 75.769 habitantes.

· Arciprestado de Ferrol: 44 parroquias, 7 UPA, 112.587 habitantes.

· Arciprestado de Terra Chá: 139 parroquias, 4 UPA, 36.234 habitantes.

· Arciprestado de Ortegal: 82 parroquias, 24 UPA, 265.000 habitantes.

UPA Abadín UPA Burela-Cervo UPA Caranza-O Pilar UPA Cariño
UPA Castro-Ribeiras de Lea UPA Cedeira UPA Claret UPA Cospeito
UPA Ferrol-Centro UPA Ferrol-Ensanche UPA Foz UPA Guitiriz-Begonte
UPA Mondoñedo UPA Neda UPA Ortigueira UPA A Pontenova
UPA As Pontes UPA Ribadeo UPA San Martiño UPA Santa Mariña-Rural
UPA O Valadouro UPA Valdoviño UPA Vilalba UPA Viveiro