Clero

Delegado

Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta
delegacionclero@mondonedoferrol.org
Miramar s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Equipo

Rvdo. D. Rafael Lombardero García
Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín


Misión

· Animar e acompañar aos sacerdotes persoalmente e na súa misión pastoral.

· Atender á necesidade da súa formación permanente nos ámbitos humano, espiritual, teolóxico e pastoral.

· Prestar especial atención aos sacerdotes enfermos, maiores e aos máis novos.


Obxectivos

· Tomar conciencia do carácter sinodal (camiñar xuntos) da pertenza ao presbiterio diocesano.

· Acompañar aos sacerdotes maiores e apoiar aos máis novos.

· Cultivar a espiritualidade e a formación desde unha Iglesia en proceso sinodal.


Calendario

26.09.2023. Asemblea Diocesana do Clero en Mondoñedo.
10.10.2023. Convivencia dos sacerdotes menores de 60 anos co bispo.
17.10.2023. Formación: «SC e Desiderio desideravit«, por Mons. Carrasco Rouco. Mondoñedo.
06-11.11.2023. Exercicios espirituais. Dirige P. Quintana, SJ. Mondoñedo.
14.11.2023. Encontro sacerdotal e misa polos sacerdotes defuntos. Mondoñedo.
04.12.2023. Retiro de Advento. Mondoñedo.
05.12.2023. Retiro de Advento. Ferrol (Caranza).
19.12.2023. Formación: «Homilía, principios e pautas», P. García SJ. Mondoñedo.


Materiais

Carta: Exercicios espirituais e Xornada Clero Galicia 2023
Carta: Convocatoria retiros de Coresma 2023
Día do Seminario 2023


Ligazóns de interese

Comisión episcopal do Clero e Seminarios (CEE)