Clero


Delegado

Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta
delegacionclero@mondonedoferrol.org
Miramar s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Equipo

Rvdo. D. Rafael Lombardero García
Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín


Misión

· Animar e acompañar aos sacerdotes persoalmente e na súa misión pastoral.

· Atender á necesidade da súa formación permanente nos ámbitos humano, espiritual, teolóxico e pastoral.

· Prestar especial atención aos sacerdotes enfermos, maiores e aos máis novos.


Obxectivos

· Tomar conciencia do carácter sinodal (camiñar xuntos) da pertenza ao presbiterio diocesano.

· Acompañar aos sacerdotes maiores e apoiar aos máis novos.

· Cultivar a espiritualidade e a formación desde unha Iglesia en proceso sinodal.


Calendario

10.01.2023. Convivencia de sacerdotes novos.
31.01.2023. Encontro de formación. Tema: «A eclesioloxía do Vaticano II».
14.02.2023. Encontro de formación. Tema: «Os ministerios. Lector e acólito»..
27.02.2023. Retiro de Coresma en Mondoñedo.
28.02.2023. Retiro de Coresma en Ferrol.
19.03.2023. Día do Seminario..
21.03.2023. Encontro de formación. Tema: «Diaconado permanente».
04.04.2023. Misa Crismal. Catedral de Mondoñedo.
25.04.2023. Encontro sacerdotal. Tema: «O ministerio do catequista».
10.05.2023. Festividade de San Xoán de Ávila. Vodas sacerdotais.
29.05.2023. Retiro de Pentecoste en Mondoñedo.
30.05.2023. Retiro de Pentecoste en Ferrol.
20.06.2023. Excursión-convivencia.
26.06.2023. Exercicios espirituais. Mondoñedo.


Materiais

Día do Seminario 2023
Carta: Convocatoria retiros de Coresma 2023


Ligazóns de interese

Comisión episcopal do Clero e Seminarios (CEE)