Pastoral da Saúde e Maiores


Delegado

D. José Luis Fernández Fernández
psalud@mondonedoferrol.org
Miramar s/n, 15401 Ferrol (A Coruña)
981 353 295
Twitter


Equipo

Rvdo. D. José Pascual Duque Ochoa
Dna. Ana María García Heras
Dna. Luzma Pousa Ríos
Dna. Raquel Abelleira Sanjurjo
Dna. Mari Carmen Ferreiro Lambas
Dna. Uxía Díaz Quelle
Dna. Rosana Domínguez Grandío
Dna. Ineida Moreno Lopes
Dna. Mercedes Gómez Fernández
Hna. Rosa María dous Santos Carvalho
Dna. Clara Montero Fernández
Dna. María Dolores Roca Cobelo
Representante da Hospitalidade de Lourdes


Atención en hospitais

Os servizos relixiosos nos hospitais están sempre ao teu servizo. Ademais, son un dereito garantido polo Estado e a Igrexa segundo o art. 14 e o 16.3 da Constitución.

Que che ofrecemos como enfermo e á túa familia?
· Escucha e proximidade: se necesitas falar, se queres comentar algo, estamos á túa disposición.

· Acompañamento espiritual: Tamén é sandador, para comprender mellor a enfermidade cos ollos da fe.

· Recibir os sacramentos de sanación e vida: Confesión (Reconciliación): É mediciña indispensable para a saúde da alma cando estamos en pecado. Axúdanos a ser máis conscientes do amor de Deus e do seu misericordia. Confiamos en Deus, el perdóanos sempre.

· Unción de enfermos: Cristo axúdanos a vivir a enfermidade coa paz e o consolo, el está connosco. Non esquezamos que é un sacramento de vivos e de curación, e que podemos recibilo cantas veces sexa necesario.

· Eucaristía: É o alimento do Señor que nos fortalece. Levámosche a comuñón á habitación.

Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF)
981 334 000 (Capelanía)
Capeláns: Dna. Ana García-Heras Martín (680 420 971); Rvdo. José Eduardo Silva Parada (603 202 779); e Rvdo. D. Cristóbal Rivas Rivas (644 41 30 36)
Misas: De luns a sábado: 12:30 h.; domingos e festivos: 11:00 h.
Capela: 6ª planta

Hospital Xeral Juan Cardona de Ferrol
981 312 500 (Central)
Capelán: Rvdo. D. José Velo Nieto (609 088 169)
Misas: De luns a venres: 11:00 h.; sábados e vésperas de festivos: 11:00 h. e 18:30 h.; domingos: 11:00 h.

Hospital Público dá Mariña de Burela
982 589 900 (Central) – 681 960 248 (Capeláns)
Capeláns: Rvdo. D. José Vega Pérez e Dna. Luz María Pousa Ríos
Misas: Xoves, venres, domingos e festivos: 11:30 h.
Oración comunitaria polos enfermos: Luns, martes, mércores e sábado: 11:30 h.
Capela: 2ª planta, á beira da biblioteca

Centro xeriátrico de Castro Ribeiras de Lea
982 310 175
Capelán: Rvdo. D. Raúl Ferreiro Méndez (699 948 095)

Residencia de maiores San Rafael de Mondoñedo
982 521 833
Capelán: Rvdo. D. José María López García


Obxectivos

· A Pastoral da Saúde é a expresión amorosa na Igrexa do mandato evanxélico “Ide e Curade”.

· A súa misión e camiño é o acompañamento, o coidado, o consolo, a sanación dos enfermos, dos máis fráxiles e vulnerables.

· Presta especial atención tamén ás familias, coidadores e profesionais.
· Ademais, forma parte da nosa misión de maneira particular a atención aos maiores, outorgándolles un papel protagonista a nivel pastoral.

· Queremos representar e materializar na nosa realidade concreta a figura do Bo Samaritano; que se conmove, detense, compadécese, presta axuda e auxilio aos máis necesitados, dando testemuño de esperanza.


Calendario

05.02.2024. XXIV Xornada de Capeláns de Galicia. Santiago de Compostela.
11.02.2024. Xornada Mundial do Enfermo «Dar esperanza na tristeza».
05.05.2024. Pascua do Enfermo. Eucaristía. Semana da Pascua do Enfermo.

Oración polas persoas enfermas, familiares e coidadores, todos os días 11 de cada mes nas parroquias, santuarios e mosteiros da nosa diocese.


Materiais

Mensaje do papa Francisco para a Xornada Mundial do Enfermo 2024
Guía da atención relixiosa hospitalaria en Mondoñedo-Ferrol
Reportaxe: Os capeláns de hospitales en Mondoñedo-Ferrol
Orientacións para a pastoral das personas maiores


Multimedia

Vídeo: Conferencia «A pandemia que nos cambiou» (Aula Aberta 2023) (3 partes)
Podcast: Conferencia «A pandemia que nos cambiou» (Aula Aberta 2023)


Ligazóns de interese

Comisión episcopal para a Pastoral Social e Promoción Humana (CEE)
Subcomisión episcopal para a Acción Caritativa e Social (CEE)
Pastoral da Saúde (CEE)