Saludo del administrador diocesano de Mondoñedo-Ferrol

Ilmo. Sr. Antonio Valín Valdés

Buenos días a todos y a todas. Os saludo y os doy la bienvenida a esta Santa Iglesia Catedral que nos acoge, y lo hago en nombre de la comunidad cristiana que peregrina en estas tierras gallegas, en nombre del Colegio de Consultores de la diócesis, y por supuesto, en mi propio nombre.

Saludo al  Sr. Cardenal de Valladolid, al Sr. Nuncio de Su Santidad en España, a los arzobispos y obispos que nos acompañan esta mañana. Saludo a las autoridades y representantes de la vida social, cultural, militar y política que comparten con nosotros esta celebración. Saludo a los sacerdotes de esta diócesis que habéis querido compartir esta eucaristía y a todos los que no han podido venir. Saludo a todos los laicos que desde diversos ámbitos representáis a esta diócesis, a todos los que quisieron estar y no han podido por las restricciones de la pandemia y nos siguen por los medios de comunicación; todos y todas simbolizáis hoy la acogida y la comunión con el nuevo Pastor.

No puedo dejar de saludar de una manera especial a la familia del nuevo obispo y a todos los burgaleses que nos acompañáis, que habéis hecho un largo camino para estar con vuestro familiar, hermano, amigo, pastor. Esta Iglesia os acoge con los brazos abiertos, es vuestra casa y nosotros vuestra familia.

Gracias a todos/as por vuestra presencia y participación en este acto de hoy.

Agradezco particularmente al Colegio de Consultores y a los colaboradores la organización y el esfuerzo realizado para llegar a este momento.

Don Fernando, sea bienvenido a esta Iglesia particular. Nos alegra tener un nuevo pastor. Hemos rezado, pedido y deseado que el Señor nos enviase pronto un obispo, y hoy le acogemos en casa dando gracias por este don.

Somos una Iglesia con una larga historia detrás. Desde el siglo VI hasta hoy hemos escrito de manera sencilla y humilde muchas páginas de fe, esperanza y compromiso evangélico en estas tierras. Nos acompañan figuras de hondura espiritual, muchos santos de la “puerta de al lado” y algunos que dejaron profunda huella y son ejemplos para la Iglesia universal.

Somos una Iglesia de periferia, que vive en una realidad rural y marinera, con grandes interrogantes ante la situación compleja que vive nuestra industria, la despoblación y el envejecimiento de nuestra sociedad y comunidad cristiana, y las incertidumbres que trae la crisis provocada por esta pandemia que nos toca vivir.

Somos conscientes de nuestra realidad, tan parecida a la de otras Iglesias particulares vecinas, pero nos gusta soñar y hacerlo con los pies en la tierra y el corazón en el cielo. Nos sabemos en camino, somos discípulos del Señor urgidos a ser misioneros en esta sociedad y en esta cultura. Nos apasiona la llamada que nos hace el papa Francisco a ser Iglesia en salida, acogedora, madre y hogar de todos, especialmente de aquellos que más sufren. Y somos muy conscientes del cambio que estamos viviendo y que, en este momento, nos toca arar en campos nuevos, seguir sembrando en los campos de siempre y, sobre todo, confiar en el Dueño del campo, que todo lo hace bien.

Nos iremos conociendo poco a poco. Conjugaremos nuestro ser gallego con su ser burgalés, y seguro que poco a poco se irá convirtiendo en un gallego de Burgos. Esta Iglesia lo acoge con gran esperanza: su juventud y trayectoria, su entusiasmo y cercanía, su experiencia pastoral y su dimensión social nos ayudarán a seguir construyendo una Iglesia diocesana más evangelizadora, misionera, pobre e inculturada en la realidad.

Conte connosco, queremos camiñar xuntos, que nos axude a discernir novos vieiros, que nos acompañe nas tarefas diarias e que nos empuxe cando nos vexa cansados e con poucos folgos. Vivimos este momento con paixón, sabendo que o Espírito segue a escribir un fermoso relato evanxelizador nesta terra do norte de Galicia, e que todos estamos chamados a vivir o noso compromiso corresponsable e sinodalmente.

Lembramos que o primeiro que fixo ao coñecer esta terra foi poñerse aos pés da Virxe dos Remedios, a nosa patrona. A ela encomendámonos hoxe, pedímoslle que sexa para nós un irmán, un pai, un amigo, e que atope sempre en san Rosendo un modelo de bo pastor.

Benvido a casa e á nosa familia. Esta Igrexa particular de Mondoñedo-Ferrol acólleo con moita ledicia e celebra o inicio do seu ministerio entre nós, agradecéndolle a Deus Pai e ao papa Francisco a súa chegada. Seguiremos rezándonos e traballando arreo por construir o Reino de Deus.

Ilmo. Sr. Antonio Valín Valdés
Administrador diocesano
 

GALEGO

Bos días a todos e a todas. Saúdovos e douvos a benvida a esta Santa Igrexa Catedral que nos acolle, e fágoo en nome da comunidade cristiá que peregrina nestas terras galegas, en nome do Colexio de Consultores da diocese, e por suposto, no meu propio nome.

Saúdo ao  Sr. Cardeal de Valladolid, ao Sr. Nuncio da Súa Santidade en España, aos arcebispos e bispos que nos acompañan esta mañá. Saúdo ás autoridades e representantes da vida social, cultural, militar e política que comparten connosco esta celebración. Saúdo aos sacerdotes desta diocese que quixestes compartir esta eucaristía e a todos os que non puideron vir. Saúdo a todos os laicos que desde diversos ámbitos representades a esta diocese, a todos os que quixeron estar e non puideron polas restricións da pandemia e séguennos polos medios de comunicación; todos e todas simbolizades hoxe a acollida e a comuñón co novo Pastor.

Non podo deixar de saudar dunha maneira especial á familia do novo bispo e a todos os burgaleses que nos acompañades, que fixestes un longo camiño para estar co voso familiar, irmán, amigo, pastor. Esta Igrexa acóllevos cos brazos abertos, é a vosa casa e nós a vosa familia.

Grazas a todos e todas pola vosa presenza e participación neste acto de hoxe.

Agradezo particularmente ao Colexio de Consultores e aos colaboradores a organización e o esforzo realizado para chegar a este momento.

Don Fernando, sexa benvido a esta Igrexa particular. Alégranos ter un novo pastor. Rezamos, pedindo e desexado que o Señor nos enviase pronto un bispo, e hoxe acollémoslle en casa dando grazas por este don.

Somos unha Igrexa cunha longa historia detrás. Desde o século VI ata hoxe escribimos de maneira sinxela e humilde moitas páxinas de fe, esperanza e compromiso evanxélico nestas terras. Acompáñannos figuras de fondura espiritual, moitos santos da “porta do lado” e algúns que deixaron profunda pegada e son exemplos para a Igrexa universal.

Somos unha Igrexa de periferia, que vive nunha realidade rural e mariñeira, con grandes interrogantes ante a situación complexa que vive a nosa industria, o despoboamento e o envellecemento da nosa sociedade e comunidade cristiá, e as incertezas que trae a crise provocada por esta pandemia que nos toca vivir.

Somos conscientes da nosa realidade, tan parecida á doutras Igrexas particulares veciñas, pero gústanos soñar e facelo cos pés na terra e o corazón no ceo. Sabémonos en camiño, somos discípulos do Señor urxidos a ser misioneiros nesta sociedade e nesta cultura. Apaixónanos a chamada que nos fai o papa Francisco a ser Igrexa en saída, acolledora, nai e fogar de todos, especialmente daqueles que máis sofren. E somos moi conscientes do cambio que estamos a vivir e que, neste momento, tócanos arar en campos novos, seguir sementando nos campos de sempre e, sobre todo, confiar no Dono do campo, que todo o fai ben.

Irémonos coñecendo aos poucos. Conxugaremos o noso ser galego co seu ser burgalés, e seguro que paseniñamente iráse convertendo nun galego de Burgos. Esta Igrexa acólleo con gran esperanza: a súa mocidade e traxectoria, o seu entusiasmo e proximidade, a súa experiencia pastoral e a súa dimensión social axudarannos a seguir construíndo unha Igrexa diocesana máis evanxelizadora, misioneira, pobre e inculturada na realidade.

Conte connosco, queremos camiñar xuntos, que nos axude a discernir novos vieiros, que nos acompañe nas tarefas diarias e que nos empuxe cando nos vexa cansados e con poucos folgos. Vivimos este momento con paixón, sabendo que o Espírito segue a escribir un fermoso relato evanxelizador nesta terra do norte de Galicia, e que todos estamos chamados a vivir o noso compromiso corresponsable e sinodalmente.

Lembramos que o primeiro que fixo ao coñecer esta terra foi poñerse aos pés da Virxe dos Remedios, a nosa patrona. A ela encomendámonos hoxe, pedímoslle que sexa para nós un irmán, un pai, un amigo, e que atope sempre en san Rosendo un modelo de bo pastor.

Benvido a casa e á nosa familia. Esta Igrexa particular de Mondoñedo-Ferrol acólleo con moita ledicia e celebra o inicio do seu ministerio entre nós, agradecéndolle a Deus Pai e ao papa Francisco a súa chegada. Seguiremos rezándonos e traballando arreo por construir o Reino de Deus.

Ilmo. Sr. Antonio Valín Valdés
Administrador diocesano

 

«Conte connosco, queremos camiñar xuntos, que nos axude a discernir novos vieiros, que nos acompañe nas tarefas diarias e que nos empuxe cando nos vexa cansados e con poucos folgos»

Artículos relacionados

Síguenos

5,484FansMe gusta
4,606SeguidoresSeguir
1,230SuscriptoresSuscribirte

Últimas publicaciones

Etiquetas