Para orar cada día

3ª Semana del Tiempo de Pascua
Domingo 14 de abril de 2024. Festividad de San Máximo
Comentarios del sacerdote diocesano Xaquín Campo Freire

«Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo»

Lucas 24, 35-48

En aquel tiempo, los discípulos contaron lo que había pasado en el camino y cómo le habían conocido en la fracción del pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó en medio de ellos y les dijo: «La paz con vosotros». Sobresaltados y asustados, creían ver un espíritu. Pero Él les dijo: «¿Por qué os turbáis, y por qué se suscitan dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies; soy yo mismo. Palpadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como veis que yo tengo». Y, diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acabasen de creerlo a causa de la alegría y estuviesen asombrados, les dijo: «¿Tenéis aquí algo de comer?». Ellos le ofrecieron parte de un pez asado. Lo tomó y comió delante de ellos.

Después les dijo: «Éstas son aquellas palabras mías que os hablé cuando todavía estaba con vosotros: ‘Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito en la Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos acerca de mí’». Y, entonces, abrió sus inteligencias para que comprendieran las Escrituras, y les dijo: «Así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y se predicara en su nombre la conversión para perdón de los pecados a todas las naciones, empezando desde Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas».


Comentario

O evanxeo de Xoán (capítulos 2-12) ocúpase sistemáticamente de presentarnos os “sete signos” que manifestan a novidade que Xesús nos trae.

Nesta semana litúrxica: Discurso de Xesús na sinagoga de Cafarnaún. O signo que presenta, máis do que a multiplicación “dos pans”, trata da multiplicación “do PAN.”
– Xesús fala dos alimentos naturais en relación directa coa vida. O pan de cada día é imprescindíbel, pero é perecedoiro.
– Un segundo maná ofrecido por Cristo, garante a inmortalidade gloriosa do corpo na vida futura: “O meu Pai é quen vos dá o verdadeiro pan do ceo”.

Esta frase bíblica, con alcance eucarístico, sintetiza a doutrina dos textos evanxélicos desta semana: XESÚS, PAN DE VIDA. Quere facerse visíbel co seu corpo resucitado no medio da súa comunidade. Reúne aos seus, preséntase ante eles, infúndelles paz, e mostra as feridas da súa paixón. Xesús non é unha pantasma, un mito ou unha personaxe histórica soamente. Persoa viva que descoloca e incomoda e fascina. Verdade e salvación para todos. Esta persoa é Xesús resucitado. A propia carne de Xesús, sinal de vida eterna, ofrecida na eucaristía: Este novo maná é o Pan de Vida: “QUEN COME DESTE PAN VIVIRÁ ETERNAMENTE”.


Para reflexionar

Estamos cheos de liortas, de palabras ocas e ofensivas. Estamos fartos de guerras, de morte. Apiádate de nós, apiádate, Señor. Estamos fartos de desprezos. Farta está a nosa alma das burlas dos satisfeitos, do desprezo dos poderosos.(Sal 122). Sempre hai fame e sede de valores espirituais, de espiritualidade. Temos fame de ti, Señor, Pan da Vida.

«Como o cervo anhela as correntes de auga, así a miña alma degora por ti, meu Deus. A miña alma ten sede do Deus vivo! Cando verei o teu rostro, meu Deus?” (Sal 42).


Oración

“Ao congregárense de novo, superando a súa dispersión, quere infundirlles paz para que superen o seu medo e recobren a gloria da adopción filial e a esperanza da felicidade eterna”. Señor, non somos seguidores dunha idea, senón da TÚA PERSOA, na que confiamos. Axúdanos a profundar no diálogo de coñecemento, de xustiza e paz no mundo, de amor e de vida contigo. Amén.