Para orar cada día

3ª Semana del Tiempo de Pascua
Sábado 20 de abril de 2024. Festividad de San Teodoro
Comentarios del sacerdote diocesano Xaquín Campo Freire

«Tú tienes palabras de vida eterna»

Juan 6, 60-69

En aquel tiempo, muchos de sus discípulos, al oírle, dijeron: «Es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo?». Pero sabiendo Jesús en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo: «¿Esto os escandaliza? ¿Y cuando veáis al Hijo del hombre subir adonde estaba antes?. El espíritu es el que da vida; la carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Pero hay entre vosotros algunos que no creen». Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y decía: «Por esto os he dicho que nadie puede venir a mí si no se lo concede el Padre».

Desde entonces muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con Él. Jesús dijo entonces a los Doce: «¿También vosotros queréis marcharos?». Le respondió Simón Pedro: «Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios».


Comentario

HAI UN CLAMOR DE VIDA NAS COMUNIDADES DA GALIZA RURAL: “A Comunidade Cristiá xa non se reúne. Esmorecemos de inanición. Sen proclamación da Palabra de Deus. Sen reparto do Pan de Vida”. SEÑOR, A QUEN IREMOS?

Non hai sacerdotes no domingo! Oímos dicir con escándalo: Total, son catro vellas. PECHEMOS IGREXAS! NON HAI OUTRAS ALTERNATIVAS PASTORAIS?

Nas Primeiras Comunidades cristiás e, desde hai séculos, en África e América Latina, escoitaron a Xesús: “DÁDELLES VÓS DE COMER!” “Esas catro vellas son quen de celebrar o Día do Señor, proclamar a Palabra de Deus e partir e repartir o Pan de Vida”. Xesús respectaría e actuaría doutra maneira: MANDÁDEOS SENTAR! POÑEDE A MESA!

ESTAMOS FALTANDO Á XUSTIZA! FÓRA DA LEI:
1) “Débense fomentar as celebracións da Palabra de Deus nos domingos e festivos sobre todo nos lugares onde non haxa sacerdote.” (Vaticano II, C. Sagrada Liturxia, 35).
2) “Faltando sacerdotes, poden ser designados laicos, homes ou mulleres, que poden exercer esta tarefa en virtude do seu Bautismo e Confirmación”. (Dereito Canónico, can. 230, §3).
Preferimos deixar morrer de fame ás comunidades.
Nin se lles deixa nin se promoven con xeito.
Son elas e eles as verdadeiras testemuñas vivas dunha fe viva.


Para reflexionar

Señor! “Non hai vida cristiana sen comunidade”. A quen poden ir tantos irmás e irmáns no mundo, sen Pan, nin Palabra, nin paz, nin acougo, nin terra, nin teito? Hai unha falta de fe, de confianza, de xustiza e de respecto! Todo por falta de confianza e manter o control.


Oración

“Acharte presente na vida, fiarme de ti sen te ver, levar unha luz acendida, querer e deixarse querer. Andar canda ti o camiño, vibrar ao sentirte falar, tomar o teu pan e o teu viño, doerme de verte marchar. Prender no teu lume unha tea, saber acoller a quen vén, doar a quen nada me dea, partir co irmán que non ten. Abrirche se petas na porta, deixarte sentar no meu lar, saber o que oírte me aporta, quedarme contigo a velar. AMÉN.