LibraríaLibrería

Situación e contacto

Praza do Seminario, 1, 27740, Mondoñedo (Lugo)
982 521 000
gerentesantacatalina@mondonedoferrol.org


Servizos principais

Novidades editoriais (PPC, San Pablo, EDICEP, Herder, BAC, Ciudad Nueva, Editorial Universitaria, Palabra, Verbo Divino); publicacións diocesanas (bispo, Estudios Mindonienses, Evanxeos de cada día, Rudesindus, Episcopoloxio Mindoniense); libros litúrxicos (leccionarios, rituais, liturxia das horas, diurnais; materiais para a Catequese; artigos de papelería.

Realizamos pedidos de calquera editorial.

Máis de 3.000 libros de temática relixiosa á venda.