Cáritas

Ecumenismo

Liturxia e Confrarías

Pastoral do Mar

Patrimonio

Estrada

Ensinanza

Mans Unidas

Pastoral Rural

Peregrinacións, relixiosidade popular e Camiño de Santiago

Catequese e Catecumenado

Xuventude

Migrantes, Refuxiados e Trata

Pastoral da Saúde e Maiores

Vida Consagrada

Clero

Leigos, Familia e Vida

Misións

Pastoral Penitenciaria

Vocacións