Comisión PROTEXE: protección e acompañamento a menores, persoas vulnerables e familiasComisión PROTEGE

Directora

Dña. María de la Concepción Quintela Rego


Contacto

Se desexas denunciar algún caso de abuso, solicitar información sobre a normativa de protección de menores en Mondoñedo-Ferrol ou contactar cos membros da comisión diocesana PROTEXE, poñemos á túa disposición a conta de correo electrónico protege@mondonedoferrol.org protege@mondonedoferrol.org


Equipo

Dña. María Dolores Prado Rouco (Asesoramento xurídico e canónico)
Rvdo. D. Carlos Gómez Iglesias (Acompañamento espiritual)
D. José Luis Fresco Calvo (Acollida, escoita e acompañamento psicolóxico)
D. Baruk Domínguez Grandío (Comunicación)


Misión

A Comisión Protexe xurde como resposta ao motu proprio do papa Francisco “Vos estis lux mundi” de maio de 2019 no que dispón que se establezan nas dioceses procedementos dirixidos a previr e combater os delitos de abuso sexual. A súa finalidade é a de protexer e acompañar a menores, persoas vulnerables e familias. Nese sentido, considérase unha canle ordinaria para canalizar as posibles denuncias que xurdisen sobre comportamentos de axentes directos da Igrexa no seu exercicio ministerial. Ademais, é unha ferramenta que a Igrexa se dota para previr e crear espazos seguros na Igrexa para os menores e persoas vulnerables, así como para restaurar as inxustizas cometidas a través do necesario acompañamento.


Obxectivos

· Canalizar en tempo e forma de acordo á disciplina canónica e civil as noticias ou denuncias sobre posibles abusos sexuais.

· Sensibilizar a cuantos realizan tarefas apostólicas ou asistenciais na diocese na prevención e erradicación de calquera forma de abuso.

· Previr as situacións de conflito, establecendo boas prácticas na organización e desenvolvemento das actividades pastorais, educativas e lúdicas con menores e adolescentes.


Materiais