Provincia eclesiásticaProvincia eclesiástica

Referencias históricas

A provincia eclesiástica de Santiago de Compostela constitúe unha das catorce provincias eclesiásticas en España. Está formada pola arquidiocese de Santiago de Compostela(erixida no século IX), que é a sé metropolitana, e as dioceses sufragáneas de Mondoñedo-Ferrol (século VI) , Lugo (século II), Ourense (século V) e Tui-Vigo (século VI). O arcebispo de Santiago de Compostela é o metropolitano da provincia e ten autoridade limitada sobre as dioceses sufragáneas. Tras o concordato de 1953 modificáronse os límites da diocese de España, producíndose así unha serie de agregacións e segregacións entre as dioceses de Oviedo, Astorga, Mondoñedo-Ferrol, Lugo e Ourense, para que en cada unha delas non houbese territorios dunha rexión distinta á das súas sedes; a excepción dos arciprestados de Rúa e Barco de Valdeorras , na provincia de Ourense.

Catedrales

Santiago de Compostela (Santiago o Maior), Mondoñedo (Asunción de María), Lugo (Santa María), Ourense (San Martiño) e Tui (Santa María). Ademais das cinco catedrais, as dioceses de Mondoñedo-Ferrol e Tui-Vigo posúen as seguintes concatedrais: Ferrol (San Xiao) e Vigo (Santa María).

Parroquias e poboación

Actualmente, a provincia ten ao redor de 3645 parroquias, cunha poboación de 2.669.768 habitantes: Santiago de Compostela (1071 parroquias e 1.339.464 habitantes), Mondoñedo-Ferrol (422 e 258.942), Lugo (1139 e 262.265), Ourense (736 e 274.598) e Tui-Vigo (276 e 534.499).

Tras as súas últimas reestruturacións, as dioceses da provincia eclesiástica subdivídense nun total de 84 arciprestados, repartidos da seguinte maneira: Santiago de Compostela (37), Mondoñedo-Ferrol (7), Lugo (14), Ourense (12) e Tui-Vigo (14).