Colexio de ArciprestesColegio de Arciprestes

O arcipreste é un sacerdote a quen se pon á fronte dun arciprestado. Ten o deber e o dereito de fomentar e coordinar a actividade pastoral; coidar de que os clérigos vivan de modo conforme ao seu estado e cumpran dilixentemente os seus deberes; procurar que as funcións relixiosas se celebren segundo as prescricións da sacra liturxia, se coide o decoro e esplendor das igrexas, se administren con dilixencia os bens eclesiásticos e se conserve a casa parroquial con debida dilixencia.

Membros

Rvdo. D. Óscar Santiago Sanmartín, arcipreste de Mondoñedo.
Rvdo. D. Cándido Otero López, arcipreste de Ferrol.
Rvdo. D. Javier Santiago Sanmartín, arcipreste de Ortegal.
Rvdo. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, arcipreste de Terra Chá.

Vixencia: De setembro de 2023 a setembro de 2026.

Directorio do arciprestado e do arcipreste