Quen somosQuiénes somos

Benvida/o á páxina oficial da diocese de Mondoñedo-Ferrol! Saudámoste desde o extremo noroeste de España. A nosa páxina é como un balcón ao que nos asomamos para contemplar o horizonte e o ambiente en que vivimos. Por iso vimos asomándonos a ela xa desde hai uns anos. Pero queremos que sexa tamén unha porta que se abra de par a par para que poidan entrar na nosa casa, na nosa propia familia, todos os que se achegan para contemplar a vitalidade desta Igrexa diocesana.


Que é unha diocese? A diocese de Mondoñedo-Ferrol

A diocese é unha porción da Igrexa circunscrita territorialmente e cuxo coidado pastoral é encomendado a un bispo. O Código de Dereito Canónico defínea deste xeito: “A diocese é unha porción do pobo de Deus, cuxo coidado pastoral encoméndase ao bispo coa cooperación do presbiterio, de maneira que, unida ao seu pastor, e congregada por el no Espírito Santo mediante o evanxeo e a eucaristía, constitúe unha Igrexa particular, na cal verdadeiramente está presente e actúa a Igrexa de Cristo unha, santa, católica e apostólica” (c.369). Por tanto, a diocese de Mondoñedo-Ferrol está constituída pola comunidade de cristiáns que, seguindo a invitación de Xesús, nun territorio concreto que compón parte das provincias de Lugo e A Coruña, presididos polo bispo monseñor Fernando García Cadiñanos, tratan de vivir a chamada de Xesús e o seu compromiso cristián desde a condición de laicos, consagrados ou ministros ordenados.


Accións fundamentais

Tres son as accións fundamentais que realiza esta comunidade eclesial desde a caridade como valor esencial:

· Anuncio e testemuño da Palabra de Deus e de Xesucristo como Palabra de Deus.

· Celebración e oración, especialmente ao redor da celebración dos sacramentos signos sensibles a través dos cales recibimos a graza, e de modo particular na eucaristía, centro e culmen da vida cristiá.

· Caridade e servizo á nosa sociedade a través da transformación do noso mundo e da axuda aos máis necesitados.


Situación, demografía e territorio

A diocese de Mondoñedo-Ferrol, sufragánea de Santiago, abarca toda a zona norte da provincia de Lugo e a parte máis setentrional da da Coruña. Ten por límites, ao norte, o mar Cantábrico e o Atlántico; ao sur, o bispado de Lugo, constituíndo a liña divisoria entre ambos os confíns da chamada Terra Chá; ao leste, a arquidiocese de Oviedo, da que a separa o río Eo; e ao oeste a arquidiocese de Santiago de Compostela, interpoñéndose como divisoria a ría de Ferrol e unha liña que podería trazarse entre San Nicolás de Neda e As Pontes de García Rodríguez, para proseguila despois polos límites entre a provincia de Lugo e A Coruña ata chegar á zona de Guitiriz.

Comprende unha superficie total de 4.523,68 quilómetros cadrados e 259.098 habitantes (Arciprestado de Mondoñedo: 74.924 hab.; arciprestado de Ferrol: 110.157 hab.; arciprestado de Ortegal: 38.764 hab.; arciprestado de Terra Chá: 35.253 hab.).

O número total de parroquias canónicamente erixidas que a compoñen é de 422, reagrupadas en 24 unidades pastorais (UPA). Está dividida á súa vez en catro arciprestados (segundo Decreto do 1 de setembro de 2023: Mondoñedo (157 parroquias e 8 UPA), Ferrol (44 parroquias e 7 UPA), Ortegal (82 parroquias e 5 UPA) e Terra Chá (139 parroquias e 4 UPA).

Por decreto da Sacra Congregación Consistorial do ano 1954 -executado en marzo de 1955- perdeu a diocese todos os seus enclaves, a saber: as parroquias do arciprestado de Melide, que se incorporaron ao bispado de Lugo; as do de Camariñas, xuntamente coa de Miño, que se agregaron a Santiago. En compensación, recibiu cinco parroquias que pertencían á arquidiocese de Oviedo e á provincia de Lugo, e seis parroquias con cinco anexos, sitas entre Baamonde e Begonte, que foron segregadas da diocese de Lugo.


Informe estatístico 2022

Poboación total: 259.098 habitantes (Ferrol (64.158 habitantes), Narón (38.938 habs.), Viveiro (15.231 habs.), Vilalba (13.881 habs.) e Foz (10.118 habs.).

Idade: Cunha media de 49,40 anos (maiores de 65 anos ha 71.373 habitantes (27,54 %) y menores de 18 anos 32.403 habitantes (12,51 %).

Sexo: O 51,61 % da población a compoñen as mulleres (133.721), fronte ao 48,39 % de poboación masculina (125.377).

Poboación migrante: O 7,20 % dos habitantes da diocese proceden doutros países (18.660 persoas).

Emprego: 11.353 persoas desempregadas.

DESCARGA Datos poboacionais por arciprestados, UPA y parroquias (2022)