Vida apostólica

Discípulas de Jesús

Emilio Antón, 9, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 351 318
www.discipulasdejesus.org

As Discípulas de Jesús son unha congregación relixiosa católica feminina de dereito pontificio, inspirada polo operario diocesano español Pedro Ruiz de los Paños y Ángel para 1936, pero que por mor da Guerra Civil Española non puido dar inicio á obra. A fundación deuse só ata 1942. As relixiosas desta congregación pospoñen aos seus nomes as siglas D.J. As Discípulas de Cristo dedícanse ao apostolado litúrxico e o apostolado vocacional, por medio de colexios, retiros para sacerdotes, casas de acollida xuvenil, pastoral xuvenil, pastoral litúrxica nas parroquias, entre outras actividades. En 2011, a congregación contaba cunhas 129 relixiosas e 20 comunidades, presentes en España, México, Venezuela e Zambia. A curia xeral atópase en Valladolid.


Esclavas de la Inmaculada Niña

Vicente Cociña, 1ºA, 27850, Viveiro (Lugo)
982 550 030
www.ein-provincia.es

En 1901 o padre Federico Salvador, natural de Almería, despois de coñecer en México á madre Rosario Arrevillaga, fundou xunto a ela a congregación das Esclavas de la Inmaculada Niña. A misión da congregación é revivir na Igrexa a encarnación de Cristo a través da imitación de María no misterio da súa infancia. A súa misión diríxese especialmente á nenez e mocidade. Isto realízase evanxelizando en casas-fogar, colexios, catequeses, colaboración coa pastoral parroquial, centros culturais… Na nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol chegaron a Viveiro a mediados dos anos oitenta, habitando as dependencias que foran colexio de Cristo Rei na Travesía da Mariña.


Franciscanas de la Purísima Concepción

O Pilar, 27, 27780, Foz (Lugo)
982 140 196
www.franciscanasdelapurisimaconcepcion.com

A súa forma e misión naceu coas nenas que quedaron orfas e abandonadas na horta murciana, por mor das inundacións de río Segura. Asumiron como norma de vida o evanxeo seguindo as pegadas de Xesucristo. Son continuadoras do proxecto de vida e obra de Paula Gil Cano, providencialmente chamada por Deus para dar vida en momentos de morte. Dóciles á chamada do Espírito, propóñense: ser con estilo franciscano e mariano, signo e portadoras do amor de Deus aos nenos, mozos, enfermos e anciáns máis necesitados. A Virxe Inmaculada é a súa patroa e gran modelo.


Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado

Fogar “María Inmaculada”
Lamelas, 6, 15337, O Barqueiro (A Coruña)
981 414 054

Parroquia de Guitiriz – San Xoán de Lagostelle
Plaza del Sagrado Corazón, 4, 27300, Guitiriz (Lugo)
982 370 607

Fundadas por María Séiquer Gayá e Amalia Martín de la Escalera en Santo Ángel (Murcia), o 13 de setembro de 1939, as Hermanas Apostólicas de Cristo Crucificado foron aprobadas por S.S. Pablo VI o 7 de xaneiro de 1975. Hoxe en día esta congregación esténdese por España e América. O amor de María Séiquer Gayá superou os límites de todo odio desta viúva murciana que se consagrou ao servizo de Deus e viviu a misericordia ao momento de coidar dos asasinos do seu esposo, un mártir da Guerra Civil Española. O seu marido, don Ángel Romero, foi un médico otorrino coñecido entre os seus veciños pola súa honradez e actitude servicial que chegou a atender gratuitamente aos máis pobres.


Hermanitas de los Ancianos Desamparados

Residencia “San José”
Estrada de Castela, 500, 15570, Narón (A Coruña)
981 382 430
naron@hermanitas.es
www.hermanitas.es

Residencia “Betania”
Avda. B. Galcerán, s/n, 27850, Viveiro (Lugo)
982 561 003
vivero@hermanitas.es

O 29 de abril de 2003 celebráronse os cen anos de que sor Teresa de los Desamparados, acompañada de sor Escolástica, sor Amelia, sor Antonia, sor Adelina e sor Mercedes, chegaban a Viveiro para poñer en funcionamento o 10 de maio dese ano, a un asilo chamado de «San Benito». Ao longo dese ano 2003 a residencia publicou varios números dun xornal conmemorativo que levou por nome «Eco de Betania». O seu centenario celebrouse de moitos modos: unha exposición de fotografías antigas do vello asilo, conferencias, concertos, e ata a propia actuación do mago Antón para os residentes. A case vinte anos de todo aquilo non queremos esquecernos de que o traballo das irmás segue adiante desde o silencio, día a día, xornada a xornada e desde ese amor que non se examina á tarde, senón que se demostra cada día.


Hermanos de las Escuelas Cristianas – La Salle

Pardo Bazán, s/n, 15406, Ferrol (A Coruña)
981 318 111
fernandobarrio@lasalle.es
www.lasalleferrol.es

Ou papa Pío XII nomeou ao seu fundador Juan Bautista de La Salle patrón especial dos educadores da infancia e da xuventude, e patrón universal dos educadores en xeral. Atopámonos ante unha figura clave da educación que marcou as pautas educativas que seguen a ser parte clave dáaestrutura e sistema educativos actuais, coma o ordenamento dous alumnos por grupos de nivel, os horarios definidos das clases, o ensino na lingua vernácula, a necesaria e adecuada formación do profesorado (en 1684 fundou en Reims o que se considera a primeira escola de profesores)… sendo precursor da actual Secundaria. A súa obra escrita marcou un forte influxo ata primeiros do século XX, e ben podemos dicir que a estrutura educativa aberta, promocionada e iniciada en España por Claudio Moyano, inspirouse – como non podía ser doutro xeito – nos alicerces marcados por La Salle.


Hijas de Cristo Rey

Coruña, 37, 15401 Ferrol (A Coruña)
981 351 384 | 981 353 060
www.cristoreyferrol.com

Don José Gras e Granollers, foi ou fundador do Instituto de las Hijas de Cristo Rey, nado en Agramunt (Lérida), non ano 1834, no seo dunha pobre familia de agricultores. Ordenado sacerdote non 1858, funda esta congregación non 1876, falecendo non 1918. O 6 de xaneiro de 1908 un grupo de religiosas chegan a Ferrol establecéndose non número 10 da rúa Galiano, ao amparo dun padroado, coa misión dunha educación integral dun grupo de orfos da Casa-Asilo «Concepción Arenal».


Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl

Centro asistencial «San Pablo y San Lázaro»
Campo dos Remedios, 1, 27740, Mondoñedo (Lugo)
982 521 032
cdadmondonedo@hcaridadgi.org

Colegio do Sagrado Corazón
Carlos III, s/n, 27700, Ribadeo (Lugo)
982 131 587
cdadribadeo@hcaridadgi.org
www.hijascaridad.org

A Compañía das Fillas da Caridade está atenta para descubrir as novas formas de pobreza e coñecer as causas que a xeran para así darlles resposta, ao estilo de Vicente de Paúl e Luisa de Marillac. Eles, no século XVII, fundaron ás HC para responder á chamada de Deus ante o sufrimento de tantísimas persoas afectadas pola fame, a miseria, a enfermidade, as guerras… A Compañía é internacional e organízase en provincias. A provincia España-Este está formada polas comunidades de Hijas de la Caridad que viven e desenvolven a súa misión xunto a profesionais, colaboradores e voluntarios en: Aragón, Baleares, Cataluña, Comunidade Valenciana e Navarra.


Hijas del Divino Celo-Rogacionistas

Centro de Menores “San Aníbal” – Centro de Acollida “María Nazarena”
Barridal, 8, 2º, 27880 Burela (Lugo)
982 585 229
burela@hijasdivinocelo.com
www.hijasdivinocelo.com

Na segunda metade do século XIX viviron san Aníbal, un destacado poeta, nacido en Mesina (Italia) en 1851, quen xunto á madre Nazarena Majone (Mesina 1869) fundaron ás Hijas del Divino Celo e aos Padres Rogacionistas, presentes en trece paises (Italia, Albania, Australia, Bolivia, Brasil, Corea do Sur, Estados Unidos, Filipinas, India, Indonesia, México, Camerún e Ruanda) e con tres comunidades en España que son Burela, Barcelona e Madrid. San Aníbal foi canonizado no ano 2004 e a madre Majone atópase en proceso de beatificación. Desenvolven fundamentalmente o apostolado vocacional, misioneiro e caritativo. Están hoxe presentes en todo o mundo co seu apostolado específico: misións, parroquias, santuarios, centros de espiritualidade vocacional e de difusión da oración polas vocacións, escolas de toda clase e condición, colexios, institutos para discapacitados, centros sociais para acoller e evanxelizar aos pobres e aos marxinados, especialmente nenos e mozos necesitados.


Hijas de la Virgen de los Dolores

Avda. da Costa, 2, 27770, Ferreira do Valadouro (Lugo)
982 574 025

A congregación das Fillas da Virxe das Dores nace da opción preferente polos máis pobres dos barrios máis abandonados de Trujillo, e polo esforzo de facerlles chegar o pan e a catequese. Os seus inicios foron en 1919 na diocese de Plasencia. Os seus fundadores foron a madre Antonia María Hernández Moreno (Trujillo – Cáceres, 1875-1955) e o sacerdote Juan Tena Fernández (Trujillo – Cáceres, 1888-1967), que foi cronista oficial da cidade de Trujillo, pobo que lle dedicou unha das súas prazas e en que exerceu de arquiveiro e bibliotecario do Concello. Alí tamén foi subapoderado do Patrimonio Artístico, encargado da custodia, conservación e restauración do Trujillo monumental e iglesias da diocese de Plasencia.


Madres Mercedarias

Estrada de Castela, 160, 15404, Ferrol (A Coruña)
981 372 145
comunidad@mercedariasferrol.es
www.mercedariasferrol.es

A familia mercedaria nace cun forte afán de liberdade. Ou seu fundador, san Pedro Nolasco, nace no 1180 en Barcelona. Era fillo de mercadores, pero non 1203 cambia as súas mercadorías e co diñeiro adícase a merar e liberar cativos. Nesa idea de liberdade a orde aposta hoxe por ese mesmo ideal levando a liberdade desde a educación e madurez na formación do ser humano. Promóvense nos máis pequenos valores educativos que fomenten este ideal.


Misioneras de Acción Parroquial

Parroquia de Sancobade (Vilalba)
Casa rectoral, 27810
982 195 116

En 1942, un grupo de mozos recibía con gran ilusión o hábito de postulantes para iniciar e formar parte dunha congregación que tiña como ideal a entrega xenerosa ás múltiples e variadas tarefas do ministerio. Tres anos antes, en 1939, unha moza chamada Genoveva Cuadrado soñaba con crear un grupo de mulleres evanxélicas, modestas, prudentes, alegres… e xunto ao bispo Luciano Pérez Platero fíxose realidade. Enseguida púxose a traballar para facer realidade ese soño, poñendo todos os medios para facelo posible. Naceu así a congregación Misioneras de Acción Parroquial en Carbonero el Mayor (Segovia). O seu carisma está impregnado dun profundo sentido de Igrexa. Dentro da súa misión entran toda clase de obras, tanto as de axuda directa no ministerio, como as educativas, benéficas e asistenciais.


Misioneros Claretianos

Praza das Angustias, 13, 15403, Ferrol (A Coruña)
981 351 741
www.claretianos.es

Congregación de misioneiros fundada por san Antonio María Claret o 16 de xullo de 1849, en Vic, España, xunto cos pais Esteban Salga, José Xifré, Domingo Fábregas, Jaime Clotet, Manuel Vilaro. O nome oficial da nosa congregación é ongregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de ña Bienaventurada Virgen María, comúnmente coñecidos como claretianos. Un claretiano é un fillo do Inmaculado Corazón de María, un home que arde en caridade e que abrasa por onde pasa. Ao final dos seus nomes colocan o C.M.F., o acrónimo das palabras latinas Cordis Mariae Filius que significa Fillo do Corazón de María.


Padres Mercedarios

Calle Arce, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 352 302
www.tirsoferrol.com

Fundados por san Pedro Nolasco para a redención e liberación das persoas cativas. O espírito mercedario supón fundamentalmente o descubrimento de Cristo que continúa padecendo nos cristiáns oprimidos e cativos, expostos a perder a súa fe… poñendo o seu compromiso de caridade, poñendo a súa vida ao servizo deses irmáns para que vivan a liberdade dos fillos de Deus.


Siervas de Jesús de la Caridad

Santo Hospital de Caridad – “Juan Cardona”
Pardo Bazán, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 312 500 (ext. 16206)
www.siervasdejesus.com

Fundadas por santa María Josefa Sancho de Guerra para atender aos enfermos e necesitados. O pasado mes de marzo conmemorábase o centenario da morte da súa fundadora, por parte desta congregación que colabora intensamente, tanto a nivel sanitario como espiritual, no hospital Juan Cardona de Ferrol desde 1891. Máis de 120 anos de servizo e de continuidade á institución da Fundación do Santo Hospital de Caridade de Ferrol que conta con máis de 500 anos de historia de servizo asistencial á comarca. Cos seus precedentes no edificio do actual Centro Cultural «Torrente Ballester», a placa do vello Hospital aínda lembra aquilo de «Aquí se exercita la caridad». Foron as orixes desta importante institución alá polo século XV no hospital de peregrinos do «Espírito Santo», nas proximidades do peirao de Curuxeiras, na primitiva poboación de Ferrol, fundado por dona Juana de Lemos.