Vida contemplativa

Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Inmaculada

Emilio Antón, 1-3, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 350
www.esclavasdelsantisimo.org

Fundadas polo padre Aldama para vivir en permanente adoración do Santísimo Sacramento. Fronte ao Parador de Turismo e da fonte de San Roque, no límite entre os barrios de Ferrol Vello e da Magdalena, venerábase antigamente unha capela dedicada a san Roque como protector da peste e das enfermidades. En 1958, esa capela recúbrese polas súas catro bandas por o edificio que coñecemos na actualidade, e cuxa planta circula ao redor de dita capela, que segue conservándose, e onde se ofrece de modo moi especial un lugar onde a continua exposición do Santísimo abre a posibilidade da oración e o encontro ás xentes de Ferrol e aqueles que o visitan.

Madres Clarisas

Álvarez Holguín, s/n, 27700, Ribadeo (Lugo)
982 110 119

A comunidade de monxas clarisas da nosa diocese, situada na rúa Álvarez Holguín de Ribadeo, está a celebrar os 800 anos, desde que en 1212 san Francisco establecera no pequeno convento de San Damián a santa Clara de Asís. Os primeiros conventos de clarisas que se fundaron en España foron os de Pamplona (28 anos despois que o de Asís), Zaragoza e Burgos en 1234, Barcelona en 1236 e, en vida de santa Clara aínda, os de Calatayud, Valencia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Lérida, Valladolid e Zamora.

Madres Concepcionistas Franciscanas

Concepción, 30, 27740, Mondoñedo (Lugo)
982 521 176
Visita virtual

Irmáns Villar Ponte, s/n, 27850, Viveiro (Lugo)
982 560 364
oicviveiro@mondonedoferrol.org
Visita virtual

Ter a dous grandes fundadores na súa orixe como Beatriz de Silva e san Francisco de Asís, fai da comunidade de Concepcionistas Franciscanas de Viveiro un referente de vida enraizado en dous grandes testemuños de vivencia do evanxeo e seguimento de Cristo. Na nosa diocese dúas son as comunidades de clausura da orde Concepcionista Franciscana que se sitúan en Mondoñedo e Viveiro.