GobernoGobierno

É un órgano colexiado estable onde se asesora ao bispo sobre os diferentes aspectos que teñen que ver co goberno pastoral da diocese. Trátase tamén de que contribúa á necesaria coordinación dos diferentes ámbitos e institucións que conforman a Igrexa diocesana. Desta maneira impúlsase a evanxelización e a acción no goberno pastoral da diocese.

Membros

Rvdo. D. Antonio Valín Valdés (Vigairo Xeral)
Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño (Vigairo para a Evanxelización)
Rvdo. D. Jesús Álvarez Piñón (Vigairo para a Caridade)
Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta (Vigairo para a Sinodalidade)
Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández (Vigairo de Economía para a Misión)

Vixencia: De maio de 2022 a maio de 2027.