GobernoGobierno

É un órgano colexiado estable onde se asesora ao bispo sobre os diferentes aspectos que teñen que ver co goberno pastoral da diocese. Trátase tamén de que contribúa á necesaria coordinación dos diferentes ámbitos e institucións que conforman a Igrexa diocesana. Desta maneira impúlsase a evanxelización e a acción no goberno pastoral da diocese.


Membros

Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño, Vigairo xeral
Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta, Vigairo para a Sinodalidade
Rvdo. D. Jesús Álvarez Piñón, Vigairo para a Caridade
Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández, Vigairo de Economía para a Misión

Vixencia: De maio de 2022 a maio de 2027