CONFER

A Conferencia Española de Relixiosos (CONFER), é un organismo de dereito pontificio constituído polos superiores maiores dos institutos relixiosos e sociedades de vida apostólica establecidos en España, en canto lexítimos representantes dos seus membros. O seu fin fundamental é animar, servir e promover a vida relixiosa, procurando a unión de esforzos de todos os membros que a forman e establecendo a conveniente coordinación e cooperación coa Conferencia Episcopal Española e con cada un dos bispos nas cuestións de interese común, ao maior servizo da Igrexa.

A CONFER de Mondoñedo-Ferrol ten como obxectivo fomentar en cada diocese o trato e coñecemento dos relixiosos/as entre si, a súa animación mediante a organización de actividades de todo tipo, elaborando conxuntamente coa rexional a programación daquelas e o seu orzamento. Tamén son instrumentos de comuñón co bispo e de coordinación coa organización pastoral diocesana.


Presidente

P. Ángel Elako Maitó (Misionero Claretiano)
mondoniedo.presidencia@confer.es
www.confer.es


Vicepresidenta

Hna. Mercedes Crego López (Mercedaria)


Secretaria


Administradora

Hna. María Nieves Echevarría García de Mardones (Discípula de Jesús)


Vogal de Pastoral Xuvenil e Vocacional

Hna. Begoña Alguacil (Discípula de Jesús)


Vogal de Xusticia e Solidaridade

Hna. Dolores Sierra (Esclava de la Inmaculada Niña)