Institutos seculares

Misioneras Apostólicas de la Caridad

Asistencia relixiosa no CHUF “Arquitecto Marcide-Novoa Santos”
Domus Ecclesiae, Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
www.misionerasapostolicasdelacaridad.org

Fundadas polo que foi bispo auxiliar de Oviedo e auxiliar do administrador apostólico de Tudela, monseñor Ángel Riesco, en proceso de canonización, nacido en 1902 en Bercianos de Vidriales (Zamora, diocese de Astorga), emigrante en Arxentina, entregado á catequese, aos pobres e enfermos. Gran traballador nos movementos apostólicos, sobre todo na Acción Católica, na promoción da vida espiritual e nas obras do templo parroquial de La Bañeza. Nomeado vigairo xeral, irradiou á diocese de Astorga o que cultivara en La Bañeza. Fomentou con amor e entrega as diversas formas de vida consagrada e sacerdotal, promovendo vocacións e sendo guía espiritual de numerosas persoas consagradas.

En 1957, funda o Instituto de Misioneras Apostólicas de la Caridad, co carisma especial de caridade, inspirado en san Pablo: “Caritas Christi urget nos” (a caridade de Cristo úrxenos), que lle leva a dar ao Instituto unha peculiaridade única naqueles anos: facer posible a vida consagrada no mundo, tamén a persoas enfermas, pobres de cultura e de medios económicos, e quen por causas similares non tiñan cabida en ningunha Institución de vida consagrada. Os seus últimos anos como bispo emérito foron ao servizo do Instituto, falecendo en #La Bañeza en 1972. As misioneiras recibiron a aprobación diocesana en 1978 e a pontificia en 1982, e están presentes en España, Arxentina, México e Perú.

Desenvolven a súa misión en grupos de vida fraterna ou de modo disperso, como é o caso da nosa diocese de Mondoñedo-Ferrol, no que chegaron en 1995 representadas por Mercedes Chao Falcón, quen dedicou o seu apostolado ata o 2006 ás tarefas do coidado do Seminario de Mondoñedo, da súa hospedería, dos sacerdotes xubilados e dos sacerdotes enfermos da residencia sacerdotal. Tamén desde o ano 2000 Nieves Moure Castro dedicouse ao coidado do bispo José Gea Escolano. Desde fai máis de dez anos Ana García-Heras Martín continúa realizando a presenza e servizo destas misioneiras na nosa diocese a través do seu traballo comprometido no acompañamento de enfermos na residencia de Ferrol como delegada da Pastoral da Saúde, alentando os traballos desta delegación e coordinando e participando nas Xornadas Nacionais de Pastoral da Saúde, nos Encontros de Capeláns de Galicia ou nas Xornadas en Roma. A esta dedicación hai que engadir a súa colaboración desde o 2008 na pastoral parroquial de Santa María de Caranza-Ferrol.