Vigairía para a SinodalidadeVicaría para la Sinodalidad

Vigairo

Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta
vic.sinodalidad@mondonedoferrol.org

 

Situación e contacto

Domus Ecclesiae, Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295

 

Competencias e responsabilidades

O vigairo para a Sinodalidade ten a responsabilidade de animar esta dimensión tan fundamental á que o papa Francisco nos convida. Unha sinodalidade que se fundamenta no descubrimento da vocación bautismal de todos os cristiáns e espertando a súa misión dentro do Pobo de Deus. Promove a escoita do Espírito nos necesarios procesos de discernimiento e anima, por tanto, o necesario coidado da espiritualidade en todos os bautizados. Dentro da súa área de competencia queda a coordinación das delegacións do Clero, Vida Consagrada, Leigos-Familia-Vida, Liturxia e Peregrinacións-Santuarios-Camiño de Santiago. Anima tamén a formación e acompañamento aos candidatos para o diaconado permanente e para os diferentes ministerios, así como os axentes da Palabra.