Presbiteral

Está formado por un grupo de sacerdotes que constitúe o senado do bispo, en representación do presbiterio que os elixe, cuxa misión é axudar ao bispo no goberno da diocese conforme ao dereito, para prover o máis posible ao ben de pastoral da porción do Pobo de Deus que se lle encomendou.

Membros natos

Rvdo. D. Antonio José Valín Valdés (Vigairo xeral)
Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño (Vigairo episcopal)
Rvdo. D. Juan M. Basoa Rodríguez (Reitor do Seminario)
Rvdo. D. Félix Villares Mouteira (Presidente do cabido)
Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta (Delegado do Clero)

Membros elixidos

P. Manuel Díez Borges, CMF (Representante dos sacerdotes relixiosos)
Rvdo. D. Ramón Antonio López Rodríguez (Arciprestado de Ferrol)
Rvdo. D. Cándido Otero López (Arciprestado de Ferrol)
Rvdo. D. José Boullosa Canda (Arciprestado de Mondoñedo)
Rvdo. D. Juan José Novo Gabeiras (Arciprestado de Mondoñedo)
Rvdo. D. Alejandro Piñón Espasandín (Arciprestado de Terra Chá)
Rvdo. D. Víctor Márquez Pailos (Arciprestado de Terra Chá)
Rvdo. D. Juan Pablo Alonso Rolle (Arciprestado de Ortegal-As Pontes)
Rvdo. D. Javier Santiago Sanmartín (Arciprestado de Ortegal-As Pontes)

Membros designados

Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
Rvdo. D. Benito Méndez Fernández
Rvdo. D. José Rey Kochinke
Rvdo. D. Román Escourido Basanta

Vixencia: De decembro de 2023 a decembro de 2028

Estatutos e regulamento do Consello Presbiteral