Mons. Fernando García Cadiñanos, Nombramientos – Decretos

Nombramientos diocesanos: responsabilidades parroquiales

Correspondiente al 24 de enero de 2024: · Rvdo. D. Juan Manuel Basoa Rodríguez, párroco de Goiriz (Santiago) y Román (Santa Olalla), pertenecientes a la...

Nombramientos diocesanos: responsabilidades parroquiales

Correspondiente al 19 de enero de 2024: · El Rvdo. D. Alexander José Márquez, adscrito a la UPA Vilalba, que agrupa las parroquias de Alba...

Nombramientos diocesanos: responsabilidades pastorales

Correspondientes al 8 de enero de 2024: Renovación · El Rvdo. D. Cándido Otero López, párroco de San Martiño do Couto, Santa Icía de Trasancos, San...

Nomeamentos diocesanos: Consello Presbiteral

O Consello Presbiteral Diocesano está formado por un grupo de sacerdotes que constitúe o senado do bispo, en representación do presbiterio que os elixe,...

Nomeamentos: responsabilidades cabido catedralicio

Tras o nomeamento de Félix Villares como novo deán da catedral de Mondoñedo, procedeuse ao nomeamento dos diferentes cargos segundo os estatutos recentemente aprobados....

Consitución do novo Consello Presbiteral. Convocatoria de eleccións

«En cada diocese debe constituírse o consello presbiteral, é dicir, un grupo de sacerdotes que sexa como o senado do bispo, en representación do...

Nomeamentos diocesanos: Cóengos

O cabido catedralicio de cóengos é un colexio de sacerdotes ao que corresponde celebrar as funcións litúrxicas máis solemnes na igrexa catedral e cumprir...

Nomeamentos diocesanos: responsabilidades pastorais e movementos apostólicos

Correspondentes ao 25 de setembro de 2023: · P. Ángel Elako Maitó, CMF, párroco de Ferrol - Nosa Señora das Angustias (UPA Ferrol-Centro). · P. Manuel...

Decreto de aprobación dos estatutos do cabido catedralicio

O cabido catedralicio de cóengos é un colexio de sacerdotes, ao que corresponde celebrar as funcións litúrxicas máis solemnes na igrexa catedral (...) e...