Museos

Museo Diocesano e Catedralicio “Santos Sancristóbal”

Situación e contacto
Praza da Catedral, 1, 27740, Mondoñedo (Lugo)
catedral@mondonedoferrol.org
www.catedralmondoñedo.com

Este museo forma parte da visita á catedral. Está composto de dous ámbitos principais: por unha banda, na zona do claustro, habilitáronse cinco salas nas que se recollen algúns dos elementos máis importantes que servían para o culto da catedral ou doutras igrexas da diocese. Pódense contemplar, expostas en vitrinas, cruces, cálices, custodias, ademais de diferentes relevos ou imaxes. Entre os elementos máis importantes destacan unha serie de relevos policromados en alabastro pertencentes á predela do antigo retablo da catedral.

O museo complétase coas chamadas salas góticas que están sobre as bóvedas das naves laterais da catedral. Constitúen un lugar moi significativo porque permite facer unha lectura moi interesante da fábrica, ademais de obter unhas vistas moi fermosas do templo. Nas salas recóllense diferentes elementos que pertencen aos fondos do museo.


Museo de Arte Sacro de Vilanova de Lourenzá

Situación e contacto
Plaza del Conde Santo, s/n, 27760, Vilanova de Lourenzá (Lugo)
982 121 073
museos.xunta.gal/es/lourenza

Visitas
De 11:00 a 13:00 horas e de 16:00 a 19:00 horas

A historia de Lourenzá está moi unida á do mosteiro benedictino de San Salvador, fundado no ano 969 polo conde Osorio Gutiérrez, chamado popularmente Conde Santo. Este monumento histórico e artístico está integrado pola igrexa de Santa María de Valdeflores e a antiga casa abacial.

Na fachada da primeira construción deixou boa mostra da súa arte o arquitecto Casas e Novoa, que está considerada como precursora da fachada do Obradoiro da catedral de Santiago de Compostela.

O museo ocupa sete salgas da igrexa do mosteiro, un impresionante edificio de dúas plantas construído en sillería de granito, que se foi edificando ao longo dos séculos XVII e XVIII sobre as ruínas do primitivo mosteiro, do que só se conserva unha ara do século IX e unha lauda do XII.

Segundo consta na lenda, Osorio Gutiérrez, peregrino a Terra Santa, compra un extraordinario sartego-a peza é do século V e é un dos tesouros do museo- para ser colocado no cando chegue a súa morte. Todos os anos numerosos romeiros acoden ata este sartego nunha romaría moi popular. Outra destacada peza deste museo é o relicario da sancristía, en madeira policromada, cunha colección de vinte e oito bustos-relicarios do século XVII.

Tamén se expoñen pezas de xoiería, escultura, pintura, indumentarias diversas e mobles. Merecen especial atención o retablo barroco da igrexa monacal e a biblioteca dos monxes.


Museo parroquial de San Martiño de Mondoñedo – Centro de Interpretación do Románico (Foz)

Situación e contacto
Ou Caritel, s/n, 27787, San Martiño de Mondoñedo, Foz (Lugo)
982 132 607
museos.xunta.gal/es/san-martino-mondonedo

Visitas
De 11:00 a 13:00 horas  e de 16:00 a 19:00 horas.

As orixes da diocese de Mondoñedo-Ferrol están estreitamente unidos a esta igrexa de San Martiño de Mondoñedo, pois o templo románico foi sede episcopal desde o ano 870 ata o 1113. O templo é orixinario do século VI, aínda que foi reedificado alá polos séculos X e XII. San Martiño de Mondoñedo foi a primeira catedral construída no sur de Europa, de planta basilical de tres naves con tres ábsidas á cabeza.

Trátase dun monumento nacional, que ten un gran interese artístico polos deseños xeométricos da arte celta dos seus pequenos caños e capiteis, as pinturas murais dos séculos XIV e XVI e un retablo románico de pedra, único na arte europea, que representa aos anxos-bispos das sete igrexas das que fala o libro da Apocalipse.

O museo parroquial de San Martiño, que está anexo á igrexa, atesoura unha completa colección da historia dun dos máis influentes bispados do antigo Reino de Galicia. Entre as pezas exhibidas destacan as que deixou san Gonzalo, o Bispo Santo. Consérvase o seu sepulcro, o seu báculo do século XI e o anel episcopal, que data do século VII, unha verdadeira xoia artística composta por catro pequenos animais que sosteñen unha pedra.


Museo parroquial da nosa Señora de Conforto

Situación e contacto
27728, Conforto – A Pontenova (Lugo)
982 342 088

A igrexa da nosa Señora de Conforto terminouse de construír no ano 1664, ás ordes do arquitecto e rexedor de Viveiro, don Diego Ibáñez Pacheco. No interior da igrexa consérvanse valiosos retablos dos séculos XVI, XVII e XVIII, así como un rico mobiliario da época.

O museo de Arte Sacra da nosa Señora de Conforto está instalado nun edificio de planta única, construído para ese efecto, que se atopa no atrio da igrexa parroquial. O museo conta cunha única sala moi ben organizada e con abundantes paneis explicativos.

Destacan especialmente as pezas de ourivaría, que forman parte do tesouro do santuario e que van desde a época románica ata a barroca. Exponse unha ampla colección de roupas litúrxicas, especialmente do século XVI e destaca, pola súa beleza e singularidade, unha gran cruz procesional realizada en acibeche.