Rudesindus

A revista

Xurdiu esta revista como órgano de expresión da Academia de estudos sobre a figura de san Rosendo, que no ano 2007 conmemorou os mil cen anos do seu nacemento (907-2007). Doutra banda, quere ser portavoz para achegar o patrimonio cultural e espiritual das igrexas mindoniense-ferrolá e ourensá, coas súas riquezas artísticas e experienciales, tanto aos estudosos como á xente de boa vontade que valora a achega da fe cristiá o ser e a cultura da nosa terra. Queremos que esta publicación sexa un servizo non só para os estudosos, senón que serva tamén como instrumento de traballo para asociacións culturais e, por suposto, para profesores de historia, relixión ou ciencias sociais, de maneira que atopen aquí elementos de traballo para achegar a nosa historia e cultura real aos mozos e mozas que se están a formar hoxe nos centros de ensino medio e superior de Galicia.

Os bispos de Mondoñedo-Ferrol e Ourense foron os promotores, ao final do Ano Xubilar Rosendiano, para crear a Academia Auriense-Mindoniense de estudos sobre san Rosendo, o seu tempo e as súas connotacións coa historia de España e Portugal. Comporta a Academia os sabios rigores da excelencia como norte de todas as súas actividades, da cortesía e da etiqueta como vehículo que dignifica pero sobre todo o gozoso empeño de crecer e axudar a crecer a todos. Naceu a Academia humilde e, por tanto, con vocación de sumar e colaborar, pero ao tempo desexa ser un foro prestixioso que sexa referente de fecundidade e alento de iniciativas que recuperando valores do noso pasado axúdennos a vivir ilusionados este apaixonante presente, así como mirar o futuro sen partidismos.

San Rosendo é un personaxe transcendental, telo como amigo próximo é intelixente, centrarse nos estudos da súa época e da historia da Igrexa mindoniense, ourensá e galega, ademais do monacato e outras institucións da vida galega, cremos que é enriquecedor. Se a esta preocupación pola historia, engadimos a creación literaria e artística como propias dos fins dunha Academia, facemos máis suxestiva a oferta de fe e de cultura pretendida por esta, que aspira a reunir a estudosos de prestixio e abrirse en actos culturais a un público amplo. 

O nome de san Rosendo, unido a Mondoñedo, Compostela e Celanova, resume a historia de Galicia do século X, no que a vida monástica vén ser como o auténtico faro de luz, cultura, renovación material e espiritual desta terra. Vén ser como o preludio da posterior floración cluniacense e cisterciense, sen as cales non se pode entender a historia e a cultura de Galicia. Sobre todo isto queda moita luz que achegar e #lograr abrir algunha porta, dámonos por satisfeitos.


Dirección e contacto

www.rudesindus.org
archivocatedral@obispadodeourense.com

 

Rudes. 13/2020
Rudes. 12/2019
Rudes. 11/2018
Rudes. 10/14-17
Rudes. 09/2013

 

Rudes. 08/2012
Rudes. 07/2011
Rudes. 06/2010
Rudes. 05/2009
Rudes. 04/2008

 

Rudes. 03/2008
Rudes. 02/2007
Rudes. 01/2007