Consultores

Entre os membros do Consello Presbiteral, o bispo nomea libremente algúns sacerdotes para que constitúan durante cinco anos o Colexio de Consultores, ao que competen as funcións determinadas polo dereito. Presídeo o bispo diocesano. Cando a sé está impedida ou vacante, encárgase do goberno da diocese e de elixir o administrador diocesano, se non o designa a Santa Sé.

Miembros

Excmo. y Rvdmo. Mons. Fernando García Cadiñanos
Rvdo. D. Antonio Valín Valdés
Rvdo. D. Antonio Rodríguez Basanta
Rvdo. D. Gonzalo Varela Alvariño
Rvdo. D. Xoán Xosé Fernández Fernández
Rvdo. D. Pedro Díaz Fernández
Rvdo. D. Félix Villares Mouteira
Rvdo. D. Juan José Novo Gabeiras
Rvdo. D. Ramón Antonio López Rodríguez
Rvdo. D. Rafael Lombardero García