Ecumenismo


Delegado

Rvdo. D. Benito Méndez Fernández
ecumenismo@mondonedoferrol.org
Miramar, s/n, 15401, Ferrol (A Coruña)
981 353 295


Misión

A delegación de Ecumenismo ten a misión de fomentar na nosa Igrexa diocesana o coñecemento da realidade multiconfesional existente no noso territorio, así como animar a unha sensibilidade cara ao diálogo e o encontro con outros credos e confesións cristiás nos membros da nosa Igrexa católica. Para iso, cóidase especialmente a Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns, que ten lugar no mes de xaneiro. E trabállanse as diferentes dimensións do ecumenismo: un ecumenismo espiritual, fomentando a oración ecuménica a nivel persoal e comunitario; un ecumenismo teolóxico, organizando charlas e formación específica sobre estes temas, un ecumenismo de caridade, coidando as relacións e encontros persoais e institucionais con fieis doutras confesións e os seus representantes relixiosos.


Obxectivos

· Iniciación ao coñecemento dos principios católicos do Ecumenismo: Unitatis Redintegratio: 2, 4, 5; Directorio Ecuménico (1993), 55-93; Vademecum (2020).

· Iniciación ao coñecemento das principais confesións cristiás.

· Iniciación ao coñecemento e promoción do contacto cos principais grupos cristiáns da diocese.

· Iniciación ao coñecemento dos principais acordos ecuménicos das últimas décadas


Calendario

18-25.01.2024. Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns.


Materiais

VÍDEO: Conferencia: “Ecumenismo y sinodalidad” (por Benito Méndez)
Semana de Oración pola Unidade dos Cristiáns 2023: Carta do delegado diocesano
O bispo e a unidade dos cristiáns: Vademécum ecuménico
Carta do Papa no 25º aniversario da encíclica «Ut unum sint»
Artigo: «Unha experiencia relixiosa ao alcance de todos: a proposta de Martiño Lutero»


Ligazóns de interese

Subcomisión episcopal para as relacións interconfesionales e o diálogo interreligioso (CEE)
Relixións presentes en España