Pastoral

AcompañamentoAcompañamiento

A Igrexa acompaña o crecemento das persoas nos diferentes momentos importantes da súa vida. Habitualmente realízao a través dos sacramentos:

· Bautismo: O bautismo é o comezo da vida de fe. Non importa a idade para recibilo. O sacramento do bautismo celébrase en cada unha das parroquias da nosa diocese onde te deberás achegar para coñecer as condicións e formas establecidas. Cando se é neno, téñense unhas catequeses cos pais, responsables da fe. Se se é adulto, iníciase un proceso de diálogo e formación que chamamos catecumenado. Ao finalizar, recíbense os tres sacramentos da iniciación cristiá: bautismo, confirmación e eucaristía.

· Primeira Comuñón: O sacramento da eucaristía recíbese por primeira vez habitualmente sobre os nove anos. Faise despois dun período de catequese que adoita durar uns tres anos. Por iso, é necesario inscribirse na respectiva parroquia para o devandito proceso.

· Confirmación: O sacramento da confirmación, que nos concede o don do Espírito Santo, adóitase recibir sobre os trece anos, ao comezar a Secundaria. Tamén pode recibirse en idade adulta. Para a preparación hai que apuntarse antes nas catequeses parroquiais.

· Matrimonio: Se queres recibir o sacramento do Matrimonio debes de achegarche á igrexa onde pensas contraer matrimonio. Habitualmente haberá de ser unha das parroquias dos contraentes. Alí informaranche das condicións, a documentación para cumplimentar e os cursiños prematrimoniais nos que convén participar..

· Sacerdote ou vida consagrada: Se nalgún momento sénteste chamado ou atraído pola vida sacerdotal ou relixiosa, non dubides en achegarte e preguntar. Acompañarémoste no teu discernimento para coñecer o que o Señor che está pedindo.

· Enfermidade: O sacramento da unción de enfermos recíbese como fortaleza na debilidade e a fraxilidade humana. Non é un sacramento de mortos, senón de vivos. Nos diferentes hospitais da nosa diocese hai un servizo de capeláns que están dispoñibles sempre para celebrar o sacramento e para levar a comuñón. Ademais, en cada parroquia adóitanse convocar celebracións comunitarias da unción de enfermos ou atenderán calquera petición nese sentido.