Pastoral

Asistencial

Cando atravesamos unha “crise do compromiso comunitario”, cando rompen tantos vínculos e a desigualdade crece enteiros na nosa sociedade, a Igrexa, coa súa predicación, creando comunidades e coas súas obras asistenciais, promove o desenvolvemento humano e atende as feridas de tantos irmáns que sofren xunto a nós.

“Cada cristián e cada comunidade están chamados a ser instrumentos de Deus para a liberación e promoción dos pobres, de maneira que poidan integrarse plenamente na sociedade; isto supón que sexamos dóciles e atentos para escoitar o clamor do pobre e socorrelo” (Evangelii Gaudium 187).

A nosa Igrexa de Mondoñedo-Ferrol realiza un importante labor asistencial a través de Cáritas e de moitas iniciativas sociais promovidas fundamentalmente pola vida consagrada:

· Centros para promover o traballo: 1 (136 persoas atendidas).

· Centros de atención a persoas sen fogar: 2 (729 persoas atendidas).

· Cáritas parroquiais: 30 (4.008 persoas atendidas).

· Centro de menores e mozos e outros programas para a tutela da infancia: 4 (127 persoas atendidas).

· Programas para a defensa da vida e a familia: 2 (146 persoas atendidas).

· Centros de asistencia xurídica: 1 (236 persoas atendidas).

· Casas para anciáns, enfermos crónicos e persoas con discapacidade: 6 (515 persoas atendidas).

· 358 voluntarios de Cáritas.

· 34 voluntarios de Manos Unidas (con 3 proxectos de cooperación internacional e 1.435 persoas atendidas).