Pastoral

Celebrativa

“Os sacramentos son os signos do amor de Deus, as formas privilexiadas para atoparnos con el” (Papa Francisco).

As celebracións litúrxicas que teñen lugar nos templos son encontros de oración, de gabanza, de comunidade… Pero tamén son encontros de beleza e fermosura, onde a través da música, os cantos, os signos, a arte posibilítase o encontro con Deus.

Nas celebracións litúrxicas alábase a Deus, pero sobre todo acóllese o amor de Deus que se converte na fonte de todo o resto de accións e actividades da Igrexa católica. De aquí nace, mesmo, o inmenso labor social da Igrexa e todos os servizos que poida prestar en beneficio da sociedade. E, desde aquí, a Igrexa ofrece esperanza, consolo, axuda, formación humana, apoio espiritual en momentos de dificultade …

A parroquia é o lugar onde os nenos prepáranse para recibir a primeira comuñón, os mozos para o sacramento da confirmación, as parellas para recibir a bendición de Deus no sacramento do matrimonio, e as familias son acompañadas nos momentos de enfermidade, dor e dó.

· Bautizados: 680
· Confirmacións: 252
· Primeiras comuñóns: 812
· Matrimonios: 89